„Přijeli jsme z Jihočeské vědecké knihovny a přivezli jsme ukázku se sbírek, které máme ve Zlaté Koruně,“ vysvětluje správce historických fondů JVK Jindřich Špinar, který workshop nazvaný Dotkněte se historie provází společně s kolegy odborným výkladem. „Velkou část fondů kláštera vyplňují knihy vydané do roku 1800, máme jich tam asi třicet tisíc. Čas od času někam zajedeme a část knížek představíme. A jelikož máme pět smyslů, tady je možnost se starých knih i dotknout."

Zrestaurovaná Bible kralická.Bibli kralickou z roku 1613 představila Lidmila Švíková, která má ke krumlovské knihovně úzké osobní vazby, je to totiž dcera její dlouholeté ředitelky Věry Pazderkové. „Je to zrestaurovaný originál vytištěný v Kralicích, jsou v ní například podpisy mnoha majitelů.“

„Na tomto výtisku Bible kralické je krásné to, že byl po Bílé Hoře odvezen do exilu na Slovensko, je v ní podepsaná i rodina vlastníků s letopočtem 1695, dědila se v rodině po dlouhé generace,“ dodává Jindřich Špinar.

„Já tu mám Hájkovu kroniku, jejímž autorem je Václav Hájek z Libočan,“ přiblížila Zuzana Hájková z JVK. „Je z roku 1541. Ve skutečnosti ale vyšla až roku 1543, protože první náklad shořel ještě v tiskárně na Starém městě pražském. Jde o velmi zajímavé dílo zejména z jazykového hlediska, s faktografií už to je o maličko horší. Hájek to vzal velmi zeširoka, od Babylonské věže. Úžasné je, že byl schopen napsat, co se stalo třeba v roce sedmistém patnáctém, a jeho čeština je velmi čtivá a srozumitelná i dnešnímu čtenáři. Stačí se začíst a zvyknout si například na dvojitá w.“

Starý žaltář s krásně zdobenou vazbou představil Ján Trnka z oddělení starých tisků a rukopisů JVK. „Pochází z kláštera františkánů v Bechyni. Stával na na pultě a denně se z něj zpívalo nebo mluvilo na chóru klášterního kostela.“