Děti z Křemže a okolí je stavěly tři dny, k dispozici měly přes 300 stavebnicových setů a přes 10 tisíc dalších kostiček a barevných lego dílků v krabicích a krabičkách. Z těchvyrostlo město s přístavem, železnicí, fotbalovým i baseballovým hřištěm, nádražím, domy a samozřejmě i s kostelem a kašnou.

Legoprojekt, který pořádá Církev bratrská na různých místech po celé České republice a k níž se v Křemži, kde se tato dobrovolnická akce koná poprvé, přidali i další tři organizátoři – občanské sdružení Kamínky, klub Křemílek a městys Křemže, není jen o stavbě městečka, ale pro děti je připraven i doprovodný program zaměřený na poznávání duchovních hodnot.

O programu říká Pavel Fér z Církve bratrské, hlavní organizátor a duchovní záštita celé akce: „Každý den máme pro děti připravený nějaký příběh, včera to byl třeba příběh s panáčky Lego o marnotratném synovi a děti pak samy poznávají, jaké ponaučení z příběhu pro ně a pro jejich život plyne. Legoprojekt je tedy také o společně stráveném čase, o společném sdílení a také o společném díle. Městečko totiž vznikne jen při spolupráci všech dětí.“

Na otázku, proč se do tak časově náročného dobrovolnického projektu zapojili, doplňuje organizátorka Alena Nováková z Klubu Křemílek: „Chtěli jsme dětem udělat především radost, podpořit jejich kreativitu a dovolit jim radovat se ze společného díla, které ukážou poslední den na výstavě.“