„Podle mne to smysl určitě má, ve spoustě měst to docela dobře funguje,“ říká Martin Střelec, nový předseda komise rady města pro životní prostředí. „Lidé celkem třídí, znám to osobně třeba z Budějovic. A právě na sídlištích se to hodí, protože ti, co bydlí v rodinných domcích, to mívají vyřešené skrz kompost či kompostér na zahradě, ale na sídlišti není, jak třídit.“

Popelnice pro rodinné domy úřad poskytne na základě žádostí, na veřejná prostranství v sídlištních a k bytovkám rozmístí na 50 kontejnerů.

„Biologický odpad tvoří podstatnou část odpadu v běžné popelnici, zavedením jeho třídění by tak mělo dojít k poměrně výraznému snížení objemu komunálního odpadu ukládaného na skládku,“ dodává starosta Dalibor Carda.

Co je to bioodpad?
Ilustrační foto.ANO: pouze rostlinný odpad z údržby zeleně, např. listí, tráva, odpad ze záhonů (košťály, celé rostliny či jejich části, spadané ovoce, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, části větví max. délky 10 cm a průměru max. 5 cm), drny se zeminou, pokojové a jiné okrasné květiny bez květináčů, drátů a stuh; kuchyňský bioodpad rostlinného původu, např. zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky ořechů. NE: zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, vajíčka vč. skořápek, oleje a tuky, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat vč. podestýlky, pleny, obvazy a jiné hygienické potřeby apod.

„Zavedení nádob na bioodpad pochopitelně není samospásné, řada lidí určitě třídit nebude, navíc do hnědých kontejnerů smí jen rostlinný bioodpad. Podle mne by město mělo pracovat s dalšími nástroji na motivaci ke třídění a s dobrou osvětou, aby lidi věděli, co a jak třídit,“ dodává Martin Střelec

Podíl biologicky rozložitelných odpadů v rámci komunálního odpadu se odhaduje na nižší desítky procent. „Minimálně deset procent ze směsného odpadu se, tuším, vytřídí jako bioodpad,“ říká předseda komise pro životní prostředí.

Z ODPADU BUDE KOMPOST

Svoz bioodpadu zajišťují Služby města Český Krumlov. „Likvidovat se bude v zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu, tedy v kompostárně u Borovan,“ doplňuje mluvčí města Petra Nestávalová.

Odpad z údržby zahrad mohou obyvatelé i nadále odkládat ve sběrném dobře v Kaplické ulici pod bývalým areálem Šumstavu. Dvůr je otevřený každé pondělí, úterý, středu a pátek od 14.30 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 16 hodin.