"Účast na letošním ročníku ovlivnilo souběžné konání atletické olympiády pro první stupeň v Kaplici, která byla na tento termín přeložena z předchozího týdne kvůli počasí," konstatoval Miloslav Faltus. "Z toho důvodu nemohly dorazit děti z okolních škol. I přesto byla účast slušná a celá akce se opět zdařila. Přišlo spoustu diváků z řad rodičů a hlavně nám opět vyšlo počasí!"

Závodníci byli rozděleni do kategorií podle ročníku narození na dívky a hochy. Tomu byla přizpůsobena i délka trasy. Nejstarší běžci (ročník 2006 – 2008) absolvovali skutečně jednu míli (1609 m). Nejúspěšnější závodníci byli odměněni medailemi, diplomem a věcnými cenami. Všichni ostatní běžci obdrželi lízátko a ovocné pitíčko.