Pokutu dostala společnost za to, že nechala bez povolení vykácet celkem 841 metrů krychlových dřeva v lokalitě Děkanské Skaliny na Českokrumlovsku.


„K nepovolené těžbě došlo na přelomu let 2015 a 2016 a vznikly při ní holiny o celkové výměře 0,96 hektaru. Mezi vykácenými porosty byly navíc i ty mladší 80 let, což je v rozporu se zákonem o lesích," uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.