Jak jsme již informovali, místní obyvatelé mají obavy, že materiál dovážený z Rakouska může mít vliv na životní prostředí a spodní vodu. Mají strach i z nadměrného hluku a dalšího zatížení okolní krajiny.

Povolení na zřízení dočasného skladu kameniva na pět let v souladu s územním plánem se vztahuje na sypký inertní materiál, tedy drcené kamenivo, štěrky a písky. Skladování strusky, opadu ze železáren, nebylo se žádným subjektem povolovacího procesu projednáno.

Jihočeský kraj povolil odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. „Lokalita Horšov je dle platného územního plánu určená pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a služby, může zde být plocha drobné výroby, služeb a sklady, maximálně dvě podlaží včetně podkroví,“ vysvětlil starosta Karel Holub.

Nový logistický park vzniká v Českých Budějovicích u Okružní ulice. Investorem je firma VGP. Nabídne sedm nových budov. Teplárna staví k parku horkovod. Vizualizace: VGP
Struska na stavbě parku je nezávadná, potvrdila to inspekce životního prostředí

V sousedství jsou i obydlené objekty, statek se třemi byty, další usedlost a malý penzion pro rekreanty. „Tito lidé však nejsou bezprostředními sousedy, a tak se nestali účastníky řízení. Obec k tomu připravila vyjádření, firma nás požádala o skladování kameniva a písku,“ uvedl.

Skladování strusky nepovolili

Podle vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální České Budějovice a Český Krumlov, kam Omlenice spadají, Kamily Márové vydala KHS souhlasné stanovisko k záměru 26. května letošního roku. „Na uvedeném pozemku dosud využívaném jako zatravněná plocha dle projektové dokumentace uvažuje žadatel v souladu s platným územním plánem, dočasně po dobu cca 5 let volně skladovat bezprašný sypký inertní materiál, a to drcené kamenivo, štěrky, písky. Skladování strusky jako odpadu ze železáren, nebylo s KHS Jčk v rámci povolovacího procesu projednáno,“ shrnula.

Podobně zní i vyjádření z Městského úřadu Kaplice, které dorazilo tento týden po oficiální písemné žádosti o informace (odeslané již 22. srpna). Podepsal jej tajemník úřadu Lukáš Bodnár a shrnuje v něm podstatě totožné informace. "Na základě vaší žádosti odbor stavební úřad sděluje, že vede řízení o vydání rozhodnutí o změně využití území pro dočasný sklad kameniva na (zmiňovaném) pozemku," uvedl s tím, že informace poskytl vedoucí stavebního odboru Michal Buriánek. Součástí spisu jsou dokumentace záměru včetně vyjádření správců sítí, závazné stanovisko KHS, souhlasné stanovisko krajského úřadu, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu a dalších zainteresovaných orgánů.

Jen přírodní materiály

Odbor životního prostřední v Kaplice podle Bodnára vydal 9. června letošního roku koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci a stavební povolení pod názvem Změna využití území - dočasné uskladnění (deponie) písku a kameniva ve formě výrobku na katastrálním území Omlenice. "Jedná se o dočasné uskladnění (deponie) písku a kameniva ve formě výrobku na dobu určitou, kdy pro tento záměr není třeba vytvářet žádné zpevněné plochy. V předložených podkladech byly uvedeny pouze přírodní sypké inertní materiály - drcené kamenivo (štěrky, písky)," zní vyjádření odboru životního prostředí, který připravil jeho vedoucí Roman Okroulý.

Uměle vyráběné průmyslové kamenivo

Jak již dříve sdělili zástupci společnosti FeWo CB, jejich výrobek (stavební materiál) je nezávadný a disponují všemi potřebnými povoleními a dokumenty týkající se dovozu i jeho následného využití. Používá se také na stavbě VGP parku na výpadovce na Lišov u Českých Budějovic, kde ho loni prověřovali i inspektoři ze Státní inspekce životního prostředí. Ti vyloučili možnou kontaminaci půdy i jakýkoliv vliv na životní prostředí.

„Tento materiál se smí na základě unijních předpisů (nařízení o přepravě) dovážet do Česka bez zvláštního povolení. Následně je struska zpracovávána v procesu se zajištěnou kvalitou na uměle vyráběné průmyslové kamenivo. Tím se z materiálu, který byl předtím z právního hlediska odpadem, stává stavební výrobek s certifikací CE a dosahuje stavu, kdy přestává být odpadem, takzvaného stavu „end of waste status“,“ přiblížil jednatel, který si nepřál být jmenován.

Podrobněji jsme o případu informovali na začátku týdne.

V katastru obce Omlenice buduje soukromá firma deponii, na které chce skladovat podle záměru sypký interní materiál, a to drcené kamenivo (štěrky, písky). Na vedlejším pozemku, který jí nepatří, se však nachází i struska.
Občané Omlenice nechtějí za domy sklad materiálu. Firma se brání, že má povolení

V Rakousku se podle zástupců firmy FeWo struska v hojné míře využívá, a to ve stavebnictví jako náhrada kameniva, ale také při výrobě cementu a betonových směsí a i jako produkt pro zlepšování úrodnosti půdy (písková struska). "Také z ní v Rakousku postavili protipovodňová hráz v lokalitě Donawitz s výškou 25 metrů a nouzový zásobník na vodu s výškou hráze 75 metrů," uvedl jednatel příklad. V Nizozemí se podle něj ze strusky staví hráze, ve Velké Británii a Jižní Koreji ji používají k získávání půdy. V Německu se používá pro nejrůznější stavební účely.