Pátečním zahájením dřevosochařského sympozia na vyšebrodském náměstí začalo hlavních deset dní oslav výročí 750 let založení města a kláštera.

„Zatímco v Českém Krumlově Rožmberkové žili, Ve Vyšším Brodu hledali duchovní útěchu. Vladaři tohoto nejvýznamnějšího panského rodu v Čechách nalezli ve zdejším opatském chrámu také místo svého posledního odpočinku,“ řekl starosta města Milan Zálešák. Triumvirát k městu a klášteru tvoří řeka Vltava.

Sochy a sochaři

Světské i duchovní motivy, které souzní s Vyšším Brodem, mají také za úkol ztvárnit sochaři David Farrell, Ivan Šmilauer, Jan Švadlenka a Bohumír Havel z České republiky a Stano Polek ze Slovenska.

V roce 1991 se po více než 40 letech násilného přerušení řádového života do Vyššího Brodu vrátili cisterciáci, aby zde opět žili podle řehole svatého Benedikta. Právě postavu svatého Benedikta se rozhodl stvořit Stano Polek.

„Nejvíc mne ve Vyšším Brodě překvapilo, že mi děti nerozumí,“ okomentoval včera sochař. Ačkoliv žije na Slovensku, do Čech se vracívá a v Čechách si kdysi odkroutil i vojenskou službu. „Tenkrát slovenštině rozuměl každý, tak jako my jsme rozuměli češtině,“ dodal.

David Farrell si vybral také mnicha, ale poněkud zvláštního. „Má socha vychází z pověsti o zpívajícím stromu,“ upřesnil. Existoval prý totiž vykotlaný a dutý strom, do které chodil jeden mnich meditovat a zpívat. Lidé z okolí si ale mysleli, že to zpívá samotný strom.