Snaha Rožmberských o získání peněz na výstavbu nové hasičské zbrojnice v místní části Přízeř prozatím nepřinesla kýžené ovoce.

„O dotaci jsme žádali už dvakrát a zatím pokaždé neúspěšně,“ připomněla starostka města Vladimíra Kolářová. „Nyní jsme do Státního zemědělského intervenčního fondu poslali již třetí žádost, a tak doufáme, že tentokrát budeme úspěšnější,“ doplnila.

Zbrojnice pomůže přilákat mladé

Chybějící hasičská zbrojnice je velikou bolestí Rožmberských. „Techniku nyní garážujeme v prostorách pronajatých od místní zemědělské firmy. Zcela vyhovující řešení to ovšem není, protože tady chybí sociální zařízení a další potřebné zázemí,“ uvedl starosta a současně i velitel Sboru dobrovolných hasičů Přízeř Severin Krabatsch.

„Přestože mládež dnes všeobecně hasičině příliš rozumět nechce, věřím, že kdybychom měli odpovídající prostory, podařilo by se nám do sboru přilákat další mladé členy,“ doplnil Severin Krabatsch.

Náklady na vybudování nové hasičské zbrojnice se podle Vladimíry Kolářové budou pohybovat mezi 10 a 12 miliony korun. „Tato částka zahrnuje i výstavbu sociálního zázemí, společenské a školicí místnosti,“ vyjmenovala starostka.

Pokud by Rožmberští se svou žádostí o finanční příspěvek neuspěli ani napotřetí, zvažují, že se do stavby nové hasičské zbrojnice na okraji osady Přízeř pustí svépomocí.

„Pokud nám dotace nebude přiznána ani tentokrát, budeme muset uvažovat o tom, že stavbu zaplatíme z prostředků města. Ale protože nemáme dostatek financí na to, abychom zaplatili celou stavbu, a zároveň se nechceme zadlužit, zřejmě bychom museli práce rozdělit do několika etap,“ vysvětlila Vladimíra Kolářová.

Sbor dobrovolných hasičů Přízeř vznikl již v roce 1922. Během komunistické éry fungoval jako závodní požární sbor státních statků. Když statky zanikly, přišel sbor pod obec Rožmberk.