Zúčastnila se ho i současná starostka Rožmberka Lenka Schwarzová.. „Je to dílo ještě předchozí garnitury na rožmberské radnici a velkou zásluhu na jeho vytvoření měl vloni zesnulý dlouholetý velitel zdejších hasičů Severin Krabatsch,“ uvedla pro Deník. V úvodních projevech bylo vzpomenuto těžké období, kdy téměř neměli místní hasiči střechu nad hlavou – a také nelehký proces vzniku nové zbrojnice. Často byla v této souvislosti znovu připomínána velká zásluha Severina Krabatsche.

Zbrojnici ocenil i ředitel českokrumlovských profesionálních hasičů Pavel Rožboud.

„Mám radost. Zdejší jednotka je velmi důležitá, vzhledem k území, které vykrývá a kde plní i smluvní povinnosti pro jiné obce,“ uvedl.
Za účasti hasičů z Rakouska a hostí z řad veřejnosti pak zbrojnici vysvětil převor vyšebrodského kláštera Justin Berka.

Hasiči z Přízeře a Rožmberka přečkali léta nejistot – a dnes mají důstojné zázemí.Na snímku Vlevo vyšebrodský převor Justin Berka, uprostřed současná starostka Rožmberka Lenka Schwarzová a vpravo ředitel krumlovských hasičů Pavel Rožboud.Zdroj: Deník/Jan Houska