Rožmberk nad Vltavou – Kdo bude v pátek a v sobotu cestovat přes Rožmberk, musí počítat s úpravami provozu. Ty jsou důležité jak pro místní, tak především pro návštěvníky festivalu. Aby nevznikaly kolony a zácpy na silnici, rozhodl letos odbor dopravy MÚ Český Krumlov, že se autem přes Rožmberk nad Vltavou vůbec nebude jezdit. Místní obyvatelé a chalupáři budou mít vjezd po prokázání se doklady povolen.

„Silnice vedoucí z Rožmberku do kopce k festivalovému areálu bude určena pouze pro pěší a vjezd automobilů na ni bude zakázán,“ upozorňuje za pořadatele Klára Mixová. K příjezdu na festival místo toho využijte dvě trasy.

Tyto dvě trasy povedou po silnicích 3. třídy. Při příjezdu od Českého Krumlova odbočíte z hlavní silnice č. 160 v obci Nahořany doprava na silnici č. 1622 a následně u Malšína uhnete doleva na silnici č. 1602, po které přes obec Přízeř přijedete až na parkoviště u festivalového areálu.
Při cestě z opačného směru od Vyššího Brodu pojedete opět po silnici 3. třídy č. 1623 přes Hrudkov, která vás dovede až na parkoviště u festivalového areálu.

Pro každou z příjezdových tras je vyhrazené samostatné parkoviště s nájezdem v příslušném směru, aby nedocházelo ke křížení automobilů. Obě příjezdové trasy budou dobře a zřetelně značené standardními dopravními značkami.

„Upozorňujeme, že skutečně nemá smysl zkoušet jezdit přes Rožmberk nad Vltavou, jelikož uzavírku silnice bude kontrolovat policejní hlídka a ve městě samotném je jen minimum parkovacích míst,“ zdůrazňuje Klára Mixová. „Věříme, že toto dopravní výrazně zlepší festivalový komfort a přijmete je s pochopením. Současně však doporučujeme přijíždět na festival s dostatečným časovým předstihem. Festivalový areál se v pátek otevírá již v 16 hodin a v sobotu od 10.30 hodin.“

„Na dopravu bude dohlížet policie,“ doplnila Lenka Schwarzová. „Také já budu neustále na telefonu, abych mohla případné problémy spolu s policií operativně řešit. Potřebné instrukce dostali všichni obyvatelé města do schránek.“