Sčítání lidu, bytu a domů tentokrát začíná o půlnoci z 26. na 27. března. Funguje u nás už od roku 1869, tedy více než 150 let. Tehdy žilo v Jihočeském kraji 689 119 obyvatel v 88 360 domech, v roce 2011 to bylo 628 336 obyvatel ve 163 889 domech.

„Mně pomůže se sčítáním dcera, vyplní to za mě v počítači, ale říkám si, jestli je to vůbec nutné, když stát má spoustu registrů, kde si nás vede,“ podivuje se Jaroslava Dlouhá z Českého Krumlova. „Ale radši se sečtu, nechci mít popotahování, hrozí prý i dost velká pokuta.“

Sčítání je povinné a zapojit se do něj musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Proč se ale vlastně sčítáme, když stát vede evidenci obyvatel a další registry? Statistici využijí existující data na maximum, ptát se budou proti dřívějšku na polovinu věcí. Zjišťovat nebudou například majetkové poměry.

Data, jež se během sčítání sesbírají, poskytují obrázek o ekonomické činnosti nebo o stěhování obyvatel. Ve spojení s údaji o vzdělání, bydlení nebo složení domácností umožňují analyzovat třeba situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili práci před důchodem, pracujících seniorů či lidí bez příjmu. Hojně je využívá i krajský úřad.

Data ze sčítání 2011 posoužila například jako podklad pro zpracování Programu rozvoje kraje na roky 2014 až 2020, rozboru udržitelného rozvoje kraje nebo pro koncepci a řešení krajské dopravy. „Informace o dojížďce do zaměstnání či škol byla využita pro dopravní model Českých Budějovic či koncepci dopravy a rozvoje Českokrumlovska,“ dodává krajský gestor Sčítání lidu domů a bytů Krajské správy ČSÚ Michal Kolísek. „Výsledky byly využity rovněž pro energetickou bilanci a koncepci měst České Budějovice, Kaplice, Písek, Milevsko či Soběslav.“

V jihočeských obcích se bude pohybovat asi 700 sčítacích komisařů České pošty, kteří budou od 17. dubna roznášet listinné sčítací formuláře těm lidem, kteří se nesečetli online. „Dále se sčítání v kraji zúčastní přibližně 110 komisařů Českého statistického úřadu (ČSÚ), kteří budou sčítání provádět ve vytipovaných sociálních, zdravotnických a ubytovacích zařízeních,“ dodává Michal Kolísek.

Bude možné si zajít i na kontaktní místo na vybrané pobočky pošty, jedno bude i při Krajské správě ČSÚ v Českých Budějovicích. Tam si lidé budou moci vyzvednout nebo odevzdat listinné sčítací formuláře a dozvědí se tam také, jak je vyplnit.

Jihočeský kraj je sice druhý největší v Česku (po Středočeském), má ale nejmenší hustotu zalidnění z celé ČR: dlouhodobě se pohybuje kolem hodnoty 63 obyvatel na 1 km. „Větší hustotou zalidnění se vyznačují vnitrozemské části kraje, naopak v pohraničních oblastech je hustota obyvatel stále velmi nízká,“ říká statistik.

A které části jižních Čech bude nejsložitější sečíst? „Vzhledem k sídelní struktuře, většímu počtu menších obcí a jejich věkovému složení bude složitá práce pro sčítací komisaře v periferních oblastech kraje, zejména na Šumavě,“ říká Michal Kolísek s tím, že právě na těchto místech můžou se sčítáním online pomoci rodinní příslušníci.