„Naše nejnovější výstava se zaměřuje na historii nejoblíbenějšího symbolu Vánoc od doby, kdy v českých zemích na začátku 20. století zdomácněl, prakticky po současnost,“ přiblížila Alice Glaserová, etnografka muzea. „Návštěvník bude mít možnost obdivovat především vánoční ozdoby, kterými naši předci zdobili stromky, a sledovat tak vývoj vkusu, designu a tradici výroby vánočních ozdob.“

Z vernisáže výstavy Bim, Bam, Bum Vlasty Baránkové v českokrumlovských klášterech. Na snímku (zleva) ilustrátoři Jindra Čapek a Vlasta Baránková, kurátor klášterů Ivo Janoušek a ředitel krumlovského divadla Jan Vozábal.
Krumlovské kláštery praskaly ve švech. Ilustrace Vlasty Baránkové přitáhly davy

Zvyk zdobit na Vánoce stromek je podle etnografky ve většině evropských zemí poměrně novodobou záležitostí. „Do Čech zavítal až na počátku 19. století. Nejprve se zabydlel v panských sídlech a měšťanských rodinách, na venkov pronikal pomaleji. Ještě na počátku 20. století nebyla přítomnost vánočního stromku v interiéru venkovských chalup samozřejmostí. Časem ale stromky zdomácněly a vytlačily původnější betlémy,“ připomněla.

Součástí výstavy jsou i stromečky ozdobené dětmi z krumlovských škol a školek, zapojilo se i Komunitní centrum Rovnost, kdy děti vytvořily vlastní originální ozdoby a dekorace. Podívejte si, jak si zdobení užili školáci ze školy v Kaplické:

Kromě stromků se na výstavě dozvíte i leccos o historii vánočních ozdob a dekorací. „Prapůvodní ozdoby byly většinou jedlé. Sloužily nejen k okrase, ale především jako dárky pro děti,“ vysvětlila Alice Glaserová. „Stromek se zdobil panenskými jablíčky, drobným pečivem, ořechy, do papíru balenými kostkami cukru, sušeným ovocem, mandlemi nebo rozinkami. Na stromcích se kromě toho objevovaly také papírové ozdoby a řetězy slepované škrobem či řetězy z šípků či jeřabin.“

S rozšířením obyčeje strojit na Vánoce stromek začala stoupat i poptávka po průmyslově vyráběných ozdobách. „Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout starší, dnes již téměř neznámé druhy ozdob pocházejících z první třetiny 20. století jako jsou tragantové nebo vatové ozdoby, unikátní ozdoby z takzvané drážďanské lepenky, ze skleněných vláken, leonského drátu, nebo kartonové ozdoby pokryté sypkou skelnou drtí,“ doplnila výtvarnice muzea Lenka Kohoutková. „Nejslavnější kapitolou jsou pro české země foukané skleněné ozdoby, které se začaly v bývalém Československu vyrábět ve třicátých letech 20. století a velmi rychle si vydobyly světovou proslulost. Skleněné foukané ozdoby různých tvarů, barev a dekorů jsou hlavní součástí vánoční stromků prakticky od třicátých let až po současnost.“

Jejich předchůdcem jsou perličkové ozdoby navlečené na drátku, které v Čechách vznikaly hlavně v Jizerských horách a Krkonoších. Původní technologii výroby korálkových ozdob do dnešních dnů zachovává firma Rautis z Poniklé, jejíž produkci je věnována velká část výstavy. Unikátní technologie výroby vánočních ozdob v Poniklé byla roku 2020 zapsána na reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Výstavu doplní i dobové fotografie zachycující interiéry rodin s nazdobeným stromkem z různých období.

Zájemci z řad veřejnosti budou mít jedinečnou příležitost vyrobit si vlastní ozdoby z foukaných ponikelských perel na tradiční adventní dílně v sobotu 16. prosince od 13 hodin v sále Regionálního muzea v Českém Krumlově.

Výstava vznikla ve spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi. Na výstavě spolupracovala rodinná firma RAUTIS v Poniklé, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Dům historie Přešticka, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Museum Fotoateliér Seidel a další.