„Jsem moc ráda, že jsme se zde shledali, v čase adventu, kdy děti už napsaly Ježíškovi, doma máme napečeno a uklizeno a můžeme si spolu užít blížící se Vánoce,“ uvítala rodiče vřelými slovy ředitelka mateřské školy Helena Adamová. Nejmladší skupina dětí "Koťátka" zahájila vánoční zpívání písní Pásli ovce valaši za klavírního doprovodu učitelky Hany Vlachové. Zpívání pak děti obohatily i jedinečnými tanečními kreacemi, kdy napodobovaly padání sněhu, či kolébání malého Ježíška.

Další skupiny dětí "Berušky" či předškolní "Sluníčka" byly doprovázeny rozmanitými hudebními nástroji.

Posluchači tak mohli slyšet písně v doprovodu kytary, zmiňovaného klavíru, trianglu, ale i klarinetu, jenž byl velkým překvapením. Hrál na něj třináctiletý Lukáš Müller, syn paní učitelky Martiny Mitrevské.

Přes 30 dětí se v doprovodu s rodiči zapojilo do vánočního zpívání. Akce končila tradičními písněmi předškolních dětí. Zazněla tak třeba píseň Dagmar Patrasové s názvem O Vánocích, ve které se zmiňuje, že si lidé budou blíž. A opravdu tomu tak bylo. Milé zpívání, vánoční dekorace a svíčky rozmístěné po místnosti totiž vyvolávaly vánoční atmosféru a probouzely v rodičích těšení se na Vánoce.

Lada Sojková