Slavnostní jízdu uspořádala Česká pošta u příležitosti česko-rakouské Zemské výstavy.  Na kozlíku vedle kočího sedí postilión v červenobílé uniformě, kterážto role byla čestně svěřena čtrnáctiletému Luboši Sípalovi z Kaplice. A ten, jako to dříve postilióni dělávali, troubí poštovní fanfáry.


„Pro tuto slavnostní jízdu jsme vybrali poštovní dostavník z expozice vyšebrodské pobočky  Poštovního muzea," řekl ředitel Poštovního muzea Praha   Jan Galuška. „Dostavník původně pochází z české poštovní stanice  v Žamberku.  Získali jsme ho v roce 1926 z dědictví po vynikající osobnosti, poštmistru Kamilu Šopfovi, který v Žamberku dlouhá léta působil. Byl to milovník poštovní historie a sbíral všechno. V té době to pochopitelně nebylo tak staré, jako je tomu dnes."


Čili do Rakouska v sobotu po 10. hodině vyjel klasický poštovní dostavník z roku 1860.  „Tento typ dostavníku jezdil v té době na lokálních poštovních tratích. To znamená, že teoreticky klidně mohl jezdit i na trati mezi Vyšším Brodem a  Leonfeldenem," podotkl Jan Galuška.    „Je to dostavník z našich sbírek a běžně ho mohou zájemci spatřit  v našem muzeum ve Vyšším Brodě spolu s dalšími krásnými vozy a kočáry."

Akce se koná v rámci česko-rakouské Zemské výstavy. Více čtěte v sobotním vydání Českokrumlovského deníku.