Podobně nejsou necháni na holičkách v dodávce potřebných léčiv, přičemž městys spolupracuje s místní nemocniční lékárnou. O nabízené službě se občané dozvěděli z letáků, které dostali do poštovních schránek. Městys Frymburk také hasičskou jednotku dovybavil hygienickými a ochrannými pomůckami.

V důsledku krizových opatření bude zrušeno zasedání zastupitelstva městyse Frymburk, které se mělo konat dne 23. 3. 2020.