Drnčení sbíječek a dalších stavebních strojů se bude ve druhé polovině letních prázdnin ozývat z objektu Základní školy v Malontech.Dělníci specializované firmy tu totiž začnou s pracemi, které mají školní budovu ochránit před průnikem radonu z podloží objektu.

Zvýšený výskyt potencionálně nebezpečného plynu, který se kvůli geologické stavbě naší země vyskytuje ve vyšší koncentraci v mnoha českých domech, tady v minulých letech naměřili odborníci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Malontští proto již vybrali firmu, jež nutné úpravy zajistí.

Podle ředitelky školy Jany Stejskalové stavební ruch zavládne především ve sklepích a prvním nadzemním podlaží školy. „Odborníci určili asi tři místa, kde je třeba zajistit určitá stavební opatření, jako třeba navrtání otvorů nebo instalaci ventilátorů, které budou radon odvětrávat," popsala Jana Stejskalová.

Zároveň ujistila, že plyn v koncentraci, v jaké se ve škole nyní vyskytuje, žáky na zdraví nijak neohrožuje.

„Pravidelně větráme už teď. Pokud by radon představoval pro děti i učitele opravdu výrazné nebezpečí, školu bychom dávno zavřeli," doplnila ředitelka.

Starosta Malont Vladimír Malý předeslal, že práce za zhruba 560 tisíc korun by měly začít ve druhé polovině letních prázdnin. „Většinu nákladů by nám přitom měl vrátit krajský úřad, až na některé položky, jako je třeba výměna podlahových krytin," podotkl Vladimír Malý.

Výskyt radonu odborníci podle něj měřili i v dalších veřejných budovách v obci, zvýšenou koncentraci však zaznamenali právě jen v některých částech školní budovy.