close Oskar Arce, vedoucí učitel MŠ Ktiš. info Zdroj: se svolením MŠ Ktiš zoom_in Oskar Arce, vedoucí učitel MŠ Ktiš. Studoval pedagogickou školu v Prachaticích, kterou přerušil, aby ji následně dokončil na pedagogické škole v Obratani, a to s výjimečným oceněním ve svém ročníku. Při práci si nyní doplňuje vzdělání a studuje na pražské Univerzitě Jana Amose Komenského obor resocializační pedagogika. Po střední škole provozoval kavárnu, stál za barem, pracoval v kasinu a cestoval po světě. Mezi děti se vrátil po sedmi letech. Do práce do Ktiše dojíždí z Vimperka. „Žádný med. Nezáleží mi na tom, že mám do práce trochu dál, protože pro mě je důležitý kolektiv. Každé ráno se vydávám s radostí na cestu, protože vím, že mě čeká společnost lidí, se kterými se mi skvěle pracuje,“ vysvětluje s dovětkem, že dojíždění mu nevadí.

Všichni v jedné třídě

V Mateřské škole ve Ktiši jen jedna, smíšená, třída, kde je dvaadvacet dětí ve věku od dvou do sedmi let. Pravidelně každý den jich chodí nejméně osmnáct. Smíšená třída je podle vedoucího učitele Oskara lepší.

Děti ve smíšené třídě mají možnost poznat a navázat vztahy mezi sebou. Starší předškoláci přebírají roli vedoucích a pomáhají těm mladším. Dokáží si navzájem sdělit své názory a vysvětlit si, co se jim nelíbí. Smíšená třída ve školce ve Ktiši tak představuje prostředí, kde děti nejenom získávají vzdělání, ale také se učí budovat vztahy, spolupracovat a rozvíjet své dovednosti.

Výuka v Mateřské škole ve Ktiši. | Video: poskytl Oskar Arce

Také rodiče jsou spokojení, že u nich ve školce je vedoucím učitel, kterého děti přezdívají „pan učitel Oskoušek“. Na chlapský element ve školce si děti zvykaly jen pár dní.

Jsou součást, učí se proto rády

Vzdělávací program ktišské mateřinky dostal název „Království pod lípou“ a je navržen tak, aby byl v souladu s rytmem roku, tradičními hodnotami a jednotlivými ročními obdobími. Každý rok je doprovázen speciálně vytvořeným vzdělávacím plánem. Ten zahrnuje různé tematické aktivity, hry a projekty, které podporují jejich kreativitu či sociální interakci a zároveň naplňuje všechny požadavky na předškolní vzdělání.

Oskar s Ivetou se snaží, aby byl program pro děti co nejpoutavější. Chtějí, aby se děti nejenom učily, ale hlavně si pobyt ve školce užívaly. S jejich týmovou prací a s odborným přístupem je program pro děti nejen vzdělávací, ale také zábavný a motivující. „Důležité je, aby se děti cítily jako součást vzdělávání,“ říká Oskar Arce s tím, že děti zapojují i do sestavování plánů, což je podle obou učitelů důležité pro motivování k další práci. „Chceme, aby se každé dítě ve školce cítilo důležité a aby se rádo učilo novým věcem. Pomáhají nám i kolegové ze základní školy, kteří do školních projektů zapojují i děti z mateřské školy,“ upřesňuje. Učitelé ze ktišské školky se s rodiči jednou za měsíc setkávají na plánovaných akcích. Společné aktivity a komunikace obou stran vytvářejí lepší prostředí pro vývoj a vzdělávání dětí.

Spojení napříč generacemi

Oskar a Iveta z mateřské školy ve Ktiši se věnují dětem nejen v rámci školní třídy, ale také mimo ni. Společně se svými žáky vystupují na různých akcích v obci, navazují kontakty s obyvateli obce a snaží se propojovat generace. Děti pod vedením Oskara a Ivetky vystupují při vítání nových občánků a vystupují na školních akademiích. Jedním z cílů je propojování generací, a proto se nevyhýbají ani setkáním s místními seniory. Tato setkání jsou pro všechny zúčastněné příjemným zážitkem.

Kromě toho Oskar vede také taneční kroužek lidových tanců a se svými žáky pravidelně vystupují na mnoha kulturních akcích v obci, dá se tak říci, že jejich repertoár zná ve Ktiši každý. „S Ivetou si zakládáme na tom, aby naše práce nebyla pouze o vzdělávání dětí v mateřské škole, ale aby přispívala také k posilování komunitního ducha a spojení obyvatel obce,“ uzavírá vedoucí učitel Mateřské školy ve Ktiši Oskar Arce.