Podle dosavadních výsledků šetření jsou podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové všechny případy spojeny se stravovacím zařízením v blízkosti českobudějovického nádraží.

„V průběhu tohoto týdne řešíme výskyt vysoce infekční hepatitidy typu A u aktuálně jedenadvaceti osob z Českobudějovicka a pěti osob z dalších okresů Jihočeského kraje. Prvních pět případů bylo zaznamenáno v pondělí 5. října. Podrobnou depistáží jsme zjistili, že všechny případy jsou spojeny se stravovacím zařízením v blízkosti budovy českobudějovického nádraží. Jde v drtivé většině o zaměstnance Českých drah nebo osoby, pohybující se v blízkém okolí nádraží, jež se v zařízení, které vařilo asi sto obědů denně, stravovaly. Jeden zaměstnanec tohoto stravovacího zařízení byl v úterý 6. října hospitalizován na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Provozovna je uzavřena

Stravovací zařízení je proto uzavřeno a probíhají zde sanitační práce. „Nařídili jsme všechna potřebná karanténní opatření a pokračujeme v depistáži a vyhledávání dalších strávníků a jejich přímých kontaktů. Může se jednat o místo, kde se mohly s vysokou pravděpodobností infikovat i další osoby, které se v tomto zařízení na konci září a v prvních dnech října stravovaly nebo zde pobývaly, a u nichž se příznaky onemocnění zatím neprojevily. Proto upozorňujeme veřejnost na toto riziko. Inkubační doba, tedy období, kdy se onemocnění může od nákazy projevit, je totiž patnáct až padesát dnů,“ doplnila ředitelka protiepidemického odboru KHS Jitka Luňáčková. Vzhledem k dlouhé inkubační době proto podle ní mohou další onemocnění ještě přibývat.

K typickým příznakům hepatitidy typu A patří tzv. žloutenka, čili žluté zbarvení kůže a bělma, tmavá moč, světlá stolice a nevolnosti. „Může ale probíhat i pod klinickým obrazem chřipkových příznaků a u mladých lidí též bezpříznakově. Virus se vylučuje stolicí a infekce souvisí s nedostatečnou hygienou, proto se jí také říká nemoc špinavých rukou. V případě výše popsaných obtíží je proto potřeba okamžitě se obrátit na svého lékaře a samozřejmě striktně dodržovat pravidla osobní hygieny. Proti onemocnění existuje očkování, u nás využívané například v rámci cestovní medicíny do rizikových oblastí. Očkovaným osobám onemocnění nehrozí. Dohledáváme nyní osoby, které byly v přímém kontaktu s prokázaným onemocněním a ty budou očkovány,“ vysvětlila ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Většina pacientů skončila v Krumlově

Přes dvacet pacientů s hepatitidou bylo převezeno do Nemocnice Český Krumlov. Ve čtvrtek to bylo deset lidí, v pátek deset z Budějovic a jeden z Tábora. "Vyčlenili jsme stanici o třiceti lůžcích s personálem a lékařem, kteří se o ně starají," doplnil ředitel českokrumlovské nemocnice Jindřich Florián. "Na oplátku za to nemusíme hospitalizovat pacienty s prokázaným covidem, posíláme je do Budějovic." V uplynulých dvou dnech šlo o zhruba čtyři pacienty.

"První týden jsou pacienti se žloutenkou pořád ještě infekční a musí být v izolaci. Nicméně pokud se u nich průběh nemoci nekomplikuje nebo se nějak dramaticky nezhoršuje, léčba je pouze podpůrná. Všichni jsou v relativně dobrém stavu, ty těžké případy si nechali na infekci v Budějovicích. My je budeme dobře živit a kontrolovat u nich jaterní testy."
Průměrná hospitalizace u nekomplikovaných průběhů hepatitidy A je týden.