„Ekologicky znamená šetřit přírodu.“ Takto výstižně shrnula druhačka Tina Kubíčková z kaplické Základní školy Fantova poznatky, které si tento týden odnesla z projektového dne zaměřeného na principy fungování i přednosti nízkoenergetických staveb, takzvaných ekodomů.

Tina i její spolužáci se nejdříve od kaplického architekta Martina Ertla dozvěděli například to, že chtějí-li co možná nejvíce snížit náklady na vytápění domu, musejí si v budoucnu své příbytky stavět tak, aby velkými okny pronikaly do obytných místností sluneční paprsky každý den co nejdelší dobu. A že velmi důležitá je v tomto směru také správná izolace.

Ačkoliv Martin Ertl upozornil na to, že odborníkům by možná z takového zjednodušení základních principů ekodomů stály vlasy hrůzou na hlavě, cílem školní přednášky nebylo obsáhnout celou problematiku do nejmenších detailů. „Šlo spíše o to, přiblížit dětem alespoň základní pravidla nízkoenergetického bydlení pokud možno zábavnou formou,“ poznamenal architekt.

A to se evidentně povedlo. Při stavbě modelů vlastních ekodomů z recyklovatelných materiálů totiž děti doslova hýřily nápady, jak bydlet co možná nejšetrněji k přírodě. Na střechách domů z kartonů či PET lahví, které teď budou podle učitelky Petry Gušlové k vidění na školní chodbě, tak nechyběly solární panely a užitkovou vodu v domě ohřívaly sluneční paprsky.

Nízkoenergetickému bydlení podle Martina Ertla zatím lidé na chuť příliš nepřicházejí. „Je to zřejmě dáno vyšší vstupní investicí do stavby domu. Ta se ale v průběhu let stavitelům díky úsporám energií vrátí,“ doplnil.