Pietní akty s muzikou se za přítomnosti hostů z Maďarska konaly jak u pomníku padlým na návsi Rájově, tak na zlatokorunském hřbitově, kam se účastníci průvodem přemístili.

V 10, 12 a 14 hodin mohli účastníci oslav 72. výročí konce II. světové války zavítat také do dobového vojenského tábora maďarských vojáků v parčíku u radnice. O hudební a pěvecký doprovod se postaraly pěvecký sbor Musica Divina a kapela Kameňáci.

Ke vzpomínkovému dni se přidal také zlatokorunský klášter. V rámci Maďarského dne byla v prostorách opatství kláštera Zlatá Koruna slavnostně zahájena výstava maďarské výtvarnice žijící v České republice Zsuzsi Lőrincz s názvem Cesta, která potrvá do 8. června 2017.

O hodinu později se koncertní síň kláštera rozezvučela barokní hudbou pro loutnu a violoncello v podání mladých maďarských interpretů – Kataliny Ertsey (loutna) a Balasze Adorjána (violoncello). Po ukončení koncertu následuje prohlídka vybranými prostorami kláštera, která povede křížovou chodbou, kapitulní síní a kostelem.