Obavu z toho, že se město Kaplice chystá spalovat odpady, vyjadřuje za Hnutí Duha Růžena Šandová z Kaplice. Ve fázi příprav je nový plán odpadového hospodářství pro město Kaplici.  

„Ten navazuje na krajský plán Jihočeského kraje,“ říká Růžena Šandová. „Stejně jako v krajském plánu, tak také v Kaplici je počítáno se spalovnou odpadů.“ Podle jejích slov nyní bude Evropský parlament schvalovat balíček nových odpadových směrnic s cílem podstatně zvýšit množství recyklovaného komunálního odpadu.  

„Kaplice se však místo zvýšení recyklace chystá odpady pálit,“ pokračuje Růžena Šandová. „Zastupitelé města budou brát na vědomí další zvýšení nákladů na odpadové hospodářství.“

„A to i přesto, že domácnosti platí za odpad vysoké poplatky,“ poukazuje Růžena Šandová. Podle jejího mínění jsou spalovny drahé, ničí cenné suroviny a produkují škváru a popílek, které už jsou nebezpečnými odpady. Další velké negativum je fakt, že nemotivují obyvatele k předcházení vzniku odpadu a ke třídění, a to na dlouhou dobu.

Minimalizace odpadu a recyklace a kompostování jsou mnohem výhodnější.
Růžena Šandová na všechny apeluje: „Každý z nás má mnoho možností, jak snížit množství odpadu. Můžeme se vyhýbat výrobkům na jedno použití, máme možnost zastavit záplavu reklam v naší schránce, používat vodu z kohoutku nebalenou, dávat věci opravovat namísto jejich vyhazování a kupování stále nových věcí atd.“

Tvrzení, že se město Kaplice chystá spalovat odpady, však starosta Kaplice Pavel Talíř důrazně odmítá.
„Nejedná se o žádnou spalovnu,“ vysvětluje. „Máme pořád pouze centrální výtopnu, která zajišťuje dodávky teplé vody pro obyvatele města. Fakt je, že zpřísňující se emisní limity nás nutí řešit, jak to s kaplickou výtopnou bude dál. Protože pokud nebudou prolomeny těžební limity, stojíme před otázkou, co budeme ve výtopně dál stápět? Víme, že přijde nová odpadová legislativa, tak jsme požádali o možnost vyzkoušet jiný druh paliva, který budeme přidávat k současně spalovanému hnědému uhlí, na které je kotel koncipovaný. Proto k němu budeme přidávat tuhé alternativní palivo.“

Jedná se o zpracované tuhé palivo z vytříděného, energeticky využitelného odpadu.
Vzhledem k tomu, že výtopna topivo spaluje, je pro ni zřejmě někdy používán i výraz spalovna. Ovšem o klasickou spalovnu komunálního odpadu nejde.

„Systém třídění odpadů v Kaplici se měnit nebude, naopak se připravuje nový plán odpadového hospodářství, takže spíše dojde na větší třídění odpadu,“ ujistil Pavel Talíř. „Mrzí mě, že se za každou činností celého vedení města hledají nějaké nekalosti, přitom je za tím pouze snaha zajistit lidem ve městě hodnotné bydlení.“