SNK OBCE BRLOH vstupovalo do devítičlenného zastupitelstva se třemi mandáty, SNK Brložska se čtyřmi a KDU-ČSL se dvěma. V Brloze toto ale nehraje příliš velkou roli. „My tady nepolitikaříme,“ říká Martin Toman. „Takže jsme nevytvářeli žádné koalice.“

Předsedou kontrolního výboru se stal Jan Kříž (SNK Brložska) a v čele finančního výboru stanul nově Michal Mikeš (SNK Brložska).

Vedení obce tedy v práci pokračuje, např. je třeba dokončit odvodnění komunikace a stavbu chodníku Na Klínu směrem na Kuklov. "A čeká nás rekonstrukce vodovodu v Brloze v části zvané Na Klínu a v Jánském údolí."