Tůně se znovu rodí v Krásném údolí v Českém Krumlově vedle cesty směrem k lesu Dubík. Nevzhlednou stráň zarostlou křovinami a plevelem změnily terénní práce, takže je již patrné, že tam vznikají vodní nádrže. A to v údolí mezi hřištěm na malou kopanou a mostkem vedoucím k zámecké zahradě. „Dvě vodní nádrže v těchto místech v minulosti bývaly,“ sdělil Miroslav Štoll, jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov. „Rozhodli jsme se proto, že je postupně obnovíme. V letošním roce jsme zahájili obnovu horní tůně, kde jsou práce technologicky i finančně jednodušší. Pak přijde na řadu příprava projektu pro rekonstrukci spodní nádrže, kde budou práce složitější. Také čekáme na dotační titul, který bychom mohli využít.“

Tůně budou nejenom zadržovat vodu, ale také ji budou čistit. „Horní tůň bude sloužit jako sedimentační nádrž pro ukládání splavenin,“ vysvětlil Miroslav Štoll. „U obou tůní bude retenční prostor pro zachycení přívalového deště a stanou se domovem mnoha obojživelníků. Přelivnou část hráze u horní tůně tvoří zásyp lomovým kamenem v kombinaci s dřevěným roštem z jedlové kulatiny.“

Nový Penny Market na Plešivci je před dokončením. Můžete si ho srovnat s vizualizací studie budoucí prodejny.
Nový Penny Market na Plešivci v Krumlově brzy otevře. Kolem stavby se rojí fámy

Navíc u obou nádrží v budoucnu vznikne odpočinková a relaxační zóna pro lidi, kteří se tudy vydají na výšlap nebo procházku. To znamená, že tam budou k dispozici lavičky. „A až se povede rekonstrukce spodní tůně, mohli bychom přidat i ohniště,“ naznačuje další možnosti Miroslav Štoll. Chce tak lidi přimět využívat ohniště v bezpečné vzdálenosti od lesa, protože se vždy najdou tací návštěvníci, kteří navzdory varování a zákazům rozdělávají ohně v lesích. „Také rozdělávání ohně u hřiště na Dubíku je nezákonné a nebezpečné,“ zdůraznil jednatel. „Vytvoření ohniště v bezpečné vzdálenosti od lesa by pak bylo řešením.“

V této chvíli je již horní nádrž dokončená, vodou se ale ze statických důvodů naplní až v jarních měsících. Práce na spodní nádrži začnou během příštího roku.

Kozákův most přes římovskou přehradu prošel opravou.
Kozákův most přes Malši je po dlouhé době otevřen. Ale pozor, práce pokračují

„Financování projektu zajišťuje společnost Lesy města Český Krumlov,“ doplnila Petra Nestávalová, mluvčí města Český Krumlov.“Stejně jako tomu bylo při vytvoření naučné stezky a hřiště na Dubíku, nebo outdoorového fitness hřiště U Trojice.“