Velešínské hasiče doporučil německé firmě jihočeský hasičský záchranný sbor. „Je to současně ocenění našeho hasičského sboru," řekl starosta Velešína Josef Klíma. „Jednotka hasičů je akční, dobře pracuje, u zásahů je včas a tak se do budoucna počítá s tím, že velešínská jednotka bude zasahovat také u dopravních nehod."

Darovaný automobil není nový. Závod Groz Beckert Č. Budějovice jím byl vybaven v roce 2011. Po roce 2012 však už společnost hasičskou jednotku nepotřebovala a tak nabídla její výzbroj jihočeským hasičům.

„Největší radost máme z přetlakových dýchacích přístrojů, protože doposud jsme měli dýchací přístroje podtlakové," řekl velešínský hasič Petr Skřivánek.

Za darovanou cisternu zase velešínský sbor daruje svou cisternu jinému sboru. Pravděpodobně na Strakonicku.