Škola dostala povolení od ministerstva školství zahájit nový školní rok až 15. září, protože budovy v celém areálu procházejí zateplováním. Jde o investici za zhruba 36 milionů korun.

„Ukázalo se totiž, že projektová dokumentace neobsahuje vše a bude třeba na stavbu sehnat dalších zhruba deset milionů korun," vysvětloval včera při zahájení školního roku žákům prvních ročníků a jejich rodičům ředitel školy Milan Timko komplikace, které odklad výuky studentů způsobily. „Zdrželo nás nejenom shánění peněz, ale také další výběrové řízení, které bylo nutné vyhlásit." Tomu nepřidaly ani další faktory, jako nutná vyjádření různých institucí, včetně mimořádně deštivého počasí, jež komplikuje zateplovací práce na vnějším plášti budov.

Školní rok včera již bylo nutné zahájit, ale práce i nadále pokračují. Zateplují se všechny čtyři budovy, spojovací chodby a mění se okna i dveře.
A tak uvítací slova ředitele školy a jeho zástupkyně ve školní jídelně doprovázel zvuk broušení a jiných stavebních úkonů.