Současný strategický plán pro období 2009 až 2015 totiž končí a město čeká vytvoření plánu na období 2016 do roku 2020.
A to se týká všech obyvatel šestitisícového města. Obyvatelé také budou mít možnost říci své a do přípravy se zapojit. A už by o tom měli začít přemýšlet, protože určit, jak by se město mělo dál rozvíjet, není jednoduché.

Jako třeba například vymyslet, jak využít pozemky nakoupené pro stavbu krytého bazénu, kterou posléze zastupitelé zavrhli.

„Jéžiš, tak to mě teď vůbec nic nenapadá," smála se včera mladá žena Miroslava Palánová z Velešína. „Mně tady ve Velešíně nic nechybí. Že tam nebude ten krytý bazén, mi líto není, člověk si když tak snadno dojede do Krumlova nebo Budějovic, to není zase tak daleko. Všechno je tu v pohodě, nepřijde mi, že by mě tu něco zlobilo."

„No, je tam voda," přemýšlela Irena Šimková z Velešína. „Ale tady to nové venkovní koupaliště asi stačí. Těžko říct, co tam teď udělat." Krytý bazén nepostrádá. „I když 
v létě plavu, jak jen to jde. 
A v zimě? Jezdím do Bad Füssingu…"

Na autobusové nádraží už má město stavební povolení a na komunitní dům pro seniory projekt. Nyní bude žádat o dotaci. „Ale protože nám tyto stavby spadly do překlenovacího období, tak tyto dvě akce zahrneme také do nového strategického plánu," řekl starosta Josef Klíma.

Město už ve výběrovém řízení vybralo firmu, která plán bude tvořit, kromě toho připravuje pracovní skupiny. „Máme rozjednáno, kdo v nich bude působit a také jsme již vyzývali lidi, aby se zapojili," líčil starosta. „Budou osloveni dotazníky, budeme rozesílat ankety a využijeme i další možnosti, abychom zjistili co nejvíce přání našich občanů. A na jejich základě zpracujeme nový strategický plán."

Obyvatelé Velešína ale mohou své představy a připomínky přijít na radnici sdělit i osobně. Zapojit se mohou také do jednotlivých pracovních komisí.