„Jsme v kraji skutečně jediná aktivní středoškolská Cisco Networking Akademie," je pyšný ředitel školy Milan Timko. „Takzvaným programem CNA disponuje jen Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a takto vybavenými laboratořemi se mohou pochlubit jen na akademiích při středních odborných školách v Písku 
a v Táboře."

Co vlastně Cisco Networking Academy je? „Největší 
a nejkomplexnější profesně orientovaný program na světě, který od roku 1999 získává významnou pozici v oblasti odborného vzdělávání," uvedl kantor Vít Podroužek. Cílem programu je snaha řešit problém nedostatku síťových specialistů, kteří mají know-how potřebné k projektování, realizaci a údržbě komunikačních infrastruktur moderní, informačně orientované společnosti."

Program CNA využívá ročně na milion studentů po celém světě. V současné době existuje téměř 10 tisíc akademií v 165 zemích světa. Střední odborná škola strojní 
a elektrotechnická se do programu CNA zapojila v únoru 2011 vyškolením dvou instruktorů v základním kurzu IT Essentials: PC Hardware and Software. „Ještě ve školním roce 2010 – 2011 úspěšně absolvovalo kurz prvních 
16 studentů," dodal Podroužek, který je jedním ze zmíněných instruktorů.