Příjmy ve výši 47,9 milionu korun, výdaje o 28,4 milionu vyšší – tak budou v letošním roce hospodařit Velešínští.

Za hrozivým schodkem stojí splátky úvěrů z minulých let, ale především úvěr na přestavbu objektu bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve výši 25,5 milionu korun.

S jeho pomocí město předfinancuje zmíněnou investiční akci, peníze se po přestavbě kostela ve víceúčelové kulturní centrum Velešínským vrátí formou dotace z evropského Regionálního operačního programu.

I přes napjatý rozpočet se do něj Velešínským podařilo zahrnout několik investičních akcí, které prospějí vzhledu města.

„Máme připravený podíl na druhou etapu regenerace Sídliště. O dotaci na tuto akci budeme žádat z grantového programu ministerstva pro místní rozvoj. V plánu je i oprava božích muk v Krumlovské ulici a také rekonstrukce mariánského sloupu na náměstí – i to je ale podmíněno získáním dotace,“ prozradil starosta Velešína Josef Klíma.

Dostane se i na řadu menších akcí – například opravu chodníků v ulicích K Malši a Na Hvízdalce, nové oplocení domu s pečovatelskou službou ve Strahovské ulici, opravu plochy pro parkování vozidel u mateřské a základní školy či prodloužení komunikace Na Vrších v lokalitě za benzinovým čerpadlem směrem k Chodči.

Sto tisíc pro charitu

Docela hladký průběh však schvalování letošního rozpočtu nemělo. Například velešínský místostarosta Jiří Růžička upozornil na to, že na straně příjmů figuruje i částka ve výši 1,6 milionu korun, kterou má letos město získat za prodej pozemků, na nichž chce soukromý investor postavit nový supermarket.

Podle starosty Josefa Klímy však rozpočet pracuje právě s předpokládanými příjmy a výdaji. „Stejně jako na začátku roku neznáme přesnou výši výnosů z daní nebo místních poplatků, nevíme ani to, kdy peníze za prodej pozemků získáme. Jestliže budeme operovat jen s jistými příjmy a výdaji, rozpočet nesestavíme nikdy,“ reagoval starosta.

Žádost o poskytnutí dotace na provoz velešínského nízkoprahového zařízení a navýšení dotace na zajištění pečovatelské služby ve městě z letošního rozpočtu Velešína pak přednesla Marie Froulíková, ředitelka Charity Kaplice, jež zmíněná zařízení provozuje.

Po obšírné diskuzi nakonec zastupitelé schválili navýšení dotace na provoz pečovatelské služby o 100 tisíc korun na celkových 600 tisíc.

Potřebných 100 tisíc korun získali odložením realizace jedné z plánovaných investičních akcí, kterou je zajištění protipovodňových opatření v místní části Velešín Nádraží.