Vedení města a zastupitelé k nim ale byli milosrdní, poplatek zvýšili pouze o stovku. To znamená z pěti set korun za osobu na rok na 600 korun. „Vyšší platba by pro občany byla neúnosná," míní.

„I tak bude město ještě kolem dvou milionů korun na sběr a likvidaci odpadů doplácet," připomněl na posledním letošním zasedání zastupitelstva, kde byl poplatek schválen,   místostarosta Jiří Růžička. „Rozhodně nemohou lidé počítat s tím, že vše budeme všem platit, každý občan je spoluzodpovědný za funkčnost města."

Předpoklad je, že město Velešín celkem za likvidaci odpadu zaplatí více než tři miliony korun, a to včetně nákladů na provoz nového sběrného dvora, které by se měly pohybovat kolem 800 000 korun. Asi 1 900 000 korun se vybere  za svoz odpadu od obyvatel, druhý zhruba 1 900 000 korun tedy zaplatí město.  „Další úlitba z poplatku za odpad by byla cesta do pekel," zdůraznil Jiří Růžička, čímž odpověděl  i na dotaz zastupitele Františka Ondráška, jestli by  se pro okolní osady nemohly dál pořádat svozové dny, protože lidem odtud se prodražuje cesta do sběrného dvora. Výjimka udělena nebyla.

Úpravu vyhlášky o odpadovém hospodářství si mimo jiné vyžádal vznik sběrného dvora, na který Velešínští čekali několik let.  Ten funguje téměř dva měsíce a obyvatelé města ho využívají natolik, až to vedení města poněkud zaskočilo.

„Odpadu, který tam lidé vozí, je strašně. To jsem nečekal. Nevím, kde ho berou, když se ho přece  zbavovali při pravidelných svozových dnech. Mám hrůzu, kolik nás to bude stát," přitakal včera Jiří Růžička. „Po třech měsících provoz sběrného dvora vyhodnotíme a pokud to bude nutné, budeme muset podniknout nějaké omezující opatření, protože z areálu rozhodně nechceme mít neřízenou skládku."

Ve sběrném dvoře ovšem lidé i zaměstnanci vše co nejvíce třídí. V hale, kterou město pronajalo, je linka na dotřídění a lisování plastů a papíru. Lis může vyrábět balíky až o váze 600 kilogramů. V areálu je rozmístěno jedenáct velkoobjemových kontejnerů na různé druhy odpadu a mobilní eko sklad  na sběr nebezpečného odpadu.

V plánu  je  vytvořit v areálu dvora také výkupnu druhotných surovin.
Tráva se zatím stále vozí na hnojiště v Boru a dřevní hmota ze zahrad na kruhové hnojiště v areálu zemědělského družstva ve Velešíně.
Velešínští od nového roku tedy za svoz komunálního odpadu zaplatí jen o něco více, ale je třeba se připravit na to, že se poplatek může nadále zvyšovat.

„Stát se může leccos. Lidé si musí uvědomit, že padesát procent nákladů za ně  platí město,"  podotkl Jiří Růžička.