K tomuto opatření Větřní sáhlo jako první v Jihočeském kraji. Fakticky to znamená, že nově příchozí lidé už tam nedostanou doplatek na bydlení, který stát posílá přímo majitelům bytů.

Co praví zákon
Novela Zákona o pomoci v hmotné nouzi ve zněním účinném od 1.6. 2017 říká, že „nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt, jiný než obytný prostor podle odstavce 6 věty první nebo ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné povahy podle § 33d“. Větřní za tyto oblasti vyhlásilo dvě ubytovny na Šumavské.

„Pravda je taková, že Větřní má s romskou komunitou problémy a že nás trápí ubytovny, které nám tu zvyšují počet sociálně slabých,“ přiznal starosta Větřní Antonín Krák. „Díky opatření obecné povahy (OOP), kterým se vyhlásila oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, můžeme alespoň trochu regulovat příchod nových sociálně slabých občanů do Větřní.“

„Obchodníci z chudobou“ si na větřínských ubytovnách účtují nájemné až 12 tisíc korun na jednu bytovou jednotku, město v obdobných bytech asi ani ne polovinu. „Nutno podotknout, že stávajících nájemníků se toto opatření netýká,“ upozorňuje starosta Větřní. „Znamená to, že by na tyto dvě ubytovny neměly přicházet nové rodiny atraktivní právě pro obchodníky s chudobou.“

close Ve dvou ubytovnách ve Větřní nově příchozí nájemníci nebudou mít nárok na doplatek na bydlení. info Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová zoom_in

„Smyslem je zabránit další migraci,“ dodal tajemník MěÚ Radomír Sára, který žádost o vydání OOP zpracovával. „Jedni nadělali dluhy, majitelé je vystěhovali a obratem si našli další. Ti vyhození pak po nás chtěli byty a mezitím přibývali další.“

Větřní využilo možnosti, kterou mu dala novela Zákona o pomoci v hmotné nouzi z r. 2017. Označilo místa, ve kterých se sociálně nežádoucí jevy vyskytují, a požádalo pověřený obecní úřad, tj. Městský úřad Český Krumlov, o vydání OOP. K žádosti se vyjádřila i policie a orgán sociálně právní ochrany dětí a OOP bylo na jejich doporučení vydáno.