Na hrad Rožmberk je krásný pohled. Vysoko nad městem se rozkládá jako pohádkové panorama, které začíná hranatou zámeckou věží a končí kulatou věží Jakobínkou.

Stav věže

- dřevěné schodiště uvnitř věže je v celkem dobrém stavu
- tubus věže je také neporušený
- nahoře po obvodu věže vyčnívají 1,2 metru dlouhé krakorce, na nichž by se dal udělat ochoz

O Jakobínku ale možná Rožmberk brzy přijde. Její špička je totiž v tak dezolátním stavu, že není jisté, zda přežije zimu.

Hrad je z hlediska své správy rozdělen na dvě části. Hlavní část s prohlídkovými trasami obhospodařuje Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, zbytek budov, mezi něž náleží i věž Jakobínka, je v areálu rekreačního zařízení České pošty.

„Původně byl celý hradní komplex v držení šlechtického rodu Buquoyů,“ přiblížila kastelánka hradu Rožmberk Andrea Čekanová. „Po roce 1945 jim byl ale hrad zabaven a stal se muzeální expozicí. A v části s Jakobínkou sídlilo učiliště pošt a spojů.“

„Pokud vím, pošta už měla věž před třemi roky bezúplatně převést na Památkový ústav v Českých Budějovicích. To se však nestalo,“ řekl ve čtvrtek Miroslav Kovačičín, jehož firma před několika lety instalovala na špičku věže zabezpečovací síť, aby kusy z drolící se špičky nepadaly dolů na lidi.

„Věž má na kahánku,“ tvrdí Miroslav Kovačičín. „Je třeba provést hydrofobizaci přilbice věže, čili opatřit ji hydrofobním nátěrem na prevenci proti nasákovosti dešťové vody. Celá krycí vrstva špičky věže je totiž vážně narušena.“

Jak vysvětlil, desky, které špičku kryly, se rozvolnily a začaly padat do okolí věže. Proto pošta nechala vršek zasíťovat. „Když jsem to byl později zkontrolovat, začala už destrukce vyzdívky pod deskami a padá to do sítě. Tím se vyzdívka přilbice ztenčuje, takže v některých místech už má tloušťku pouhých osmi centimetrů.“

Zatímco ve stavu neporušeném činí tloušťka vyzdívky z cihel 15 až 20 centimetrů.

A korunu ohrožené špici věže dává beton na úplném vršku. „Špička přilbice je ještě z éry socialismu obetonovaná, má velikou hmotnost a pod ní jsou cihly, které jsou úplně zdestruované, čili jejich pevnost je minimální. Vypadá to příšerně a bez nadsázky se dá říci, že jestli špička přežije tuhle zimu, bude to zázrak,“ varuje Miroslav Kovačičín.

Opravě věže brání v první řadě poněkud zamotané majetkové vztahy.

„Věž Jakobínka se nachází v areálu Rekreačního a školicího střediska České pošty. K samotné věci však existují nevyjasněné právní vztahy,“ potvrdila ve čtvrtek mluvčí České pošty Marta Selicharová.

„Česká pošta jako státní podnik nemůže investovat prostředky do majetku, u kterého není jednoznačně doloženo, že jí náleží. Tím by porušila povinnosti při hospodaření s majetkem státu.“

Ovšem neznamená to, že je České poště stav chátrající Jakobínky lhostejný. „Česká pošta v průběhu let investovala nezbytné prostředky pro zabezpečení stavby. A v současnosti se připravují jednání s Národním památkovým ústavem, který o Jakobínku projevil zájem,“ ujistila mluvčí pošty.

Vedení Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích tvrdí, že věž je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek kolem věže patří České poště.

„Je třeba tedy jednat o tom, jak převzít věž jako celek, protože podmínkou převzetí je vlastní přístupová cesta k věži,“ vysvětluje ředitel ústavu Petr Pavelec.

„Bylo proto dohodnuto, že jednání o převodu věže mezi Českou poštou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Národního památkového ústavu vyvolá ministerstvo kultury jako nezávislá instituce a náš zřizovatel. Nyní tedy čekáme na impuls od ministerstva a jsme připraveni o převzetí věže jednat.“

Ani pak to ale se záchranou věže nebude právě jednoduché, neboť oprava bude finančně náročná. “Vzhledem k celkové hospodářské krizi je teď situace finančně komplikovanější, ale jakmile se nám podaří věž získat, budeme dělat vše pro to, abychom našli finanční prostředky na její opravu. Nejprve bude nutné definovat stav věže a zajistit zděnou helmici,“ doplnil Petr Pavelec.

„V současnosti je třeba uvnitř urychleně udělat dřevěnou konstrukci – výdřevu – která by helmici staticky zabezpečila zevnitř. A následně provést již zmíněnou hydrofobizaci. A teprve potom na to může někdo vylézt bez toho, že by se to pod ním probořilo,“ vidí situaci Miroslav Kovačičín.

„Teď jsou jenom dvě možnosti: buď se to opraví, nebo to spadne. Teď budou stát opravy kolem tří milionů, když to spadne, tak stavba nové věže kolem deseti milionů korun.“

Havarijní stav

- ač se to zezdola nezdá, špice Jakobínky je vysoká 12 metrů
- čili to jsou tuny materiálu, který by v kombinaci s kinetickou energií při pádu prorazil strop válcovité věže, mohl by poničit schodiště a napáchat další škody