Deset minut před okamžikem, kdy se, přesně v 17 hodin a 11 minut, rozezněly krumlovské zvony, zavzpomínali na uplynulá desetiletí prostřednictvím filmu složeného z fotografií z městských archivů, od listopadových událostí v roce 1989 přes první porevoluční léta, novodobé budování města až po záběry z povodní, které zpustošily nejen centrum města v roce 2002.