První hodinu zahájila symbolicky zazvoněním na zvoneček ředitelka školy Kateřina Sládková a přivítala přítomné děti i jejich doprovod. Zmínila, že se během léta podařilo zprovoznit školu, zařídit nejen třídu, ale i družinu. „Spousta práce nás ale ještě čeká,“ dodala.

Dětem popřála, aby se jim ve škole líbilo a hodně se toho společně naučily. „Doufám, že se nám tu společně bude i dobře radost, zpívat a tancovat,“ usmívala se Sládková.

Základní a mateřská škola Antonína Borového Zlatá Koruna: Historie vzdělávání se ve Zlaté Koruně píše už od 18. století. Školu zde založil opat cisterciáckého kláštera Bohumír Bylanský v roce 1772. Škola patřila mezi špičkové vzdělávací instituce, na výborné pověsti měl zásluhu učitel Antonín Borový (1755 až 1832), po kterém dnes nese jméno. Ve výuce totiž aplikoval nejmodernější metody přelomu 18. a 19. století. Kromě toho psal knihy a byl národním buditelem. Obohacoval i místní společenský a kulturní život koncerty. V místě fungovala v nadcházejících letech obecná, později měšťanská škola. Uzavřena byla vlivem nevhodných podmínek a negativním demografickým vývojem v roce 1998. Škola se nachází v prvním patří obecní budovy číslo popisné 41, kde předtím sídlil obecní úřad.

Poznávali rozdíly

Žáci a žákyně prvního ročníku si třídu byli prohlédnout už v květnu. Nyní tak mohli pozorovat rozdíly. „Přibyla tabule, lavice, písmenka, žlutý zdi i kytičky,“ ozývalo se z lavic od Laury, Viktorie, Lenky, Daniela, Václava, Filipa a dalších.

Zimní stadion v Českém Krumlově. Ilustrační foto.
Český Krumlov reaguje na energetickou krizi, připravuje úsporná opatření

Po uvítání si vzal slovo starosta Milan Štindl. „Dnešním den končí a pokračuje neuvěřitelné úsilí o obnovení základní školy. Vzdělávání zde mělo pětadvacet let pauzu, protože tehdy se setkaly nepříznivé okolnosti s tím, že bylo i málo dětí,“ uvedl starosta.

Příprava znovuotevření trvala několik let. „Není to otázka letošních prázdnin, ale dlouhodobá záležitost. Náročná byla administrativní stránka, vyřizování i projednávání na zastupitelstvu, máme za sebou řadu kroků, které vedly k tomuto slavnostnímu dni,“ vysvětlil Štindl.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Důležitá je podle něj spolupráce. „Dokázali jsme společně školu rozjet a teď je důležité ji udržet,“ dodal zlatokorunský starosta.

Dárky i květiny

U slavnostní akce nechyběli ani místostarosta Jaroslav Král a radní Pavel Král. Každý žák a žákyně dostal pamětní list, medaili a také kufřík plný překvapení, aby si uchovali dnešní den v paměti.

Květiny se dočkaly všechny tři přítomné pedagogické pracovnice, bývalá ředitelka mateřinky, nyní zástupkyně ředitelky základní školy a mateřské školy Lucie Schnelzerová, ředitelka základní školy Kateřina Sládková, i učitelka prvňáků Simona Korbelová. S dětmi v družině pak bude trávit čas vychovatel Vojtěch Troup.