V sobotu večer expozici do Českého Krumlova přijela uvést nejen její producentka Olga Menzelová, ale i ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, ministr životního prostředí ČR Richard Brabec, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima či generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, hosty slavnostního zahájení pak výstavou provedli prof. Bohumír Janský, spoluautor "Vody a civilizace" a objevitel pramenů Amazonky, a prof. Miroslav Bárta, kurátor a spoluautor expozice a slavný egyptolog.

Návštěvníci výstavy se můžou začíst do textů řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně záběrů zajímavostí z Českého Krumlova i důležitých vodních staveb z Jihočeského kraje. Pětadvacet panelů bude možné vidět i po setmění – díky nasvícení alternativními zdroji.

„Voda byla u vzniku života a paradoxně není vyloučené, že může přispět i k jeho krizi. Je totiž v přirozenosti lidské mysli brát současný stav jako záruku jeho věčného trvání,“ říká kurátor a spoluautor výstavy Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog. „Ano, vody je stále ještě dost. To se však může skokově změnit ze dne na den. Může, pokud si skutečně neuvědomíme a nedojde nám, že to, jak bude vypadat naše budoucnost, jejíž je voda zásadní součástí, není záležitost jen politiků nebo vodohospodářů, ale nás všech. Výstava Voda a civilizace má od začátku jeden zásadní cíl – přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si svůj díl odpovědnosti za ně. Naši budoucnost máme jen a jen v našich rukou. A nikdo to za nás neudělá. O tom svědčí i dějiny člověka na této planetě.“

Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje.

„Naléhavá ochrana vodních zdrojů se nás týká víc, než si možná připouštíme. Každý projekt nebo iniciativa upozorňující a zabývající se touto problematikou má zásadní edukativní význam, neboť změnit svůj přístup k vodě můžeme jen tehdy, když si uvědomíme souvislosti a dopady lidského počínání na přírodní bohatství. Jsem proto velmi rád, že výstavu Voda a civilizace můžeme veřejnosti představit i v Českém Krumlově, který je neoddělitelně spjat s vodou řeky Vltavy,“ uvedl starosta Dalibor Carda.

Český Krumlov, Vltava i kleťský vodovod

Město Český Krumlov se na výstavě prezentuje projektem sportovní vodácké propusti, který připravuje zdejší vodácký oddíl. Město se rovněž hlásí k vodě jako významnému přírodnímu historickému dědictví, které na panelech reprezentují meandry Vltavy, plán historického vodovodu či náčrt původního stroje čerpajícího vodu z Polečnice do zámecké zahrady.

Na výstavě uvidí návštěvníci fotografii kamenné nádrže napájené z Hornobránského rybníka ze začátku 20. století. Do vývoje zásobování města vodou výrazně zasáhl také rožmberský úředník Jakub Krčín z Jelčan, který nechal v době svého nástupu do služby vybudovat více než dva kilometry dlouhý kleťský vodovod.

„Tato mimořádná výstava nastavuje jakési zrcadlo celé naší společnosti a názorně nám ukazuje, jak zásadní, a přitom křehká je rovnováha mezi vodou a lidskou civilizací. Podívejme se na meandr Vltavy, zde v historickém centru Českého Krumlova, a dýchne na nás toto úzké a zcela logické spojení voda – život – civilizace. Výstava jednoznačně dokumentuje, jak je naše existence závislá na vodě, přitom problém jejího nedostatku v Česku si většina lidí vůbec ani nepřipouští, protože ´voda z kohoutku většinou všem teče´. Musíme zajistit kvalitní zdroje pitné vody i pro naše děti, pro budoucí generace, aby mohly také užívat do jisté míry vodního blahobytu jako my nyní. Mějme tedy při procházení výstavou oči i mysl otevřené a přemýšlejme. Nezapomínejme, že bez vody to nepůjde!“ říká Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy.