O tom, že škola pohotově reaguje na potřeby trhu práce a moderní trendy, se mohli přesvědčit během dne otevřených dveří. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kaplici žákům a jejich rodičům zpřístupnily učebny běžné i odborné, dílny i nové kuchyňské studio a studio nápojové gastronomie, sami studenti jim vylíčili, jak podnikají v rámci školního projektu JA Czech. Návštěvníci se seznámili se všemi obory obou škol. Ve střední škole například s dvouletým nástavbovým oborem Bezpečnostní služby či s úplně novým čtyřletým oborem Technické lyceum.

„Zavést na střední škole obor bezpečnostních služeb byl vlastně nápad kolegyně, jejíž muž pracuje v bezpečnostních složkách,“ vyprávěla ředitelka školy Zdeňka Lovčí. „Stěžuje si totiž, že nemají žádné pracovníky. Hledali jsme obor, který v Jihočeském kraji chybí. A jak se ukazuje, obor Bezpečnostní služby byl opravdu dobrý tah, alespoň v letošním školním roce ho nabízíme jako jediná škola v Jihočeském kraji.“ Navíc výhodou je, že kaplická škola je škola státní, takže není nutné platit školné. „Je to dvouletý obor a máme dvě třídy, takže se nám tento obor pěkně rozběhl. Dokonce máme i dálkovou formu studia,“ je spokojena ředitelka.

Střední odborná škola v Kaplici od příštího školního roku rozjíždí nový obor Technické lyceum.
Kaplická střední škola přichází s novinkou. Oborem Technické lyceum

Sobotní den otevřených dveří nezůstal bez odezvy, návštěvnost obou škol byla dobrá. Rodiče s dětmi zaujal i nový obor Technické lyceum. „Tento nový čtyřletý maturitní obor nabízíme letos pro přijímací řízení školního roku 22/23,“ vysvětlovala Zdeňka Lovčí. „Podnět k jeho otevření nám daly firmy z Českokrumlovska, protože je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s technickým vzděláním. Je to obor polytechnického charakteru, kdy žák získá znalosti nejenom ze všeobecně vzdělávacích předmětů, ale hlavně těch technických, strojírenských, bude umět 3D modelování, průmyslový design. Takže absolvent naší školy bude mít opravdu velký rozhled. A firma si ho zaškolí, přizpůsobí k obrazu svému. Myslím, že je to super obor pro chlapce a děvčata a obor s velkou budoucností.“

Však v moderní počítačové učebně stojí 3D tiskáren hned osmnáct. „Škola do technického vybavení školy opravdu investuje,“ oceňuje učitel matematiky, tělocviku a zeměpisu Tomáš Mazák, který u 3D tiskáren asistoval. „Myslím, že studenti, třeba technického lycea, z toho budou nadšení. Teď jsme ve fázi, kdy si studenti většinou z internetu stahují hotové výkresy, doupravují si je a tisknou. Baví je hodně vyrábět herní a filmové postavičky, různá loga her a tak. Mohou přitom ukázat svou tvůrčí schopnost v modelování, a baví je to.“