V poválečném období byla ubytovnou, posléze sloužila jako mateřská školka a jesle - a po roce 1989 jí provozovalo několik nájemců jako hotel. Jaké má město s budovou plány do budoucna, jsme se zeptali místostarosty Větřní Pavla Štindla.

„Po skončení posledního pronájmu jme se rozhodli objektu najít využití, které by opět sloužilo místním občanům. Začali jsme zjišťovat možnosti, zda by vila mohla sloužit jako dům sociálních služeb, respektive dům pro seniory, uvádí místostarosta.

Město Větřní nechalo zpracovat studii využitelnosti, jejíž výsledkem je konstatování, že lokalita Českokrumlovska postrádá 40 až 50 lůžek v určitém typu sociální péče. „Po prostudování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Českokrumlovska jsme začali jednat i s krajským úřadem,“ objasňuje další kroky místostaropsta Větřní Pavel Štindl. „Zjistili jeme, že reálná potřeba tu je, a dali jsme najevo, že bychom rádi tento ojekt do zmíněného systému sociálních služeb zařadili,“ dodává.

Zatím se město v tomto směru nepropracovalo k reálnému posunu, ale udržuje objekt v dobrém stavu a uvažuje o získání dotačního titulu, aby mohlo v budoucnu svůj záměr realizovat.

Město do budoucna zvažuje dvě možnosti. Buď projekt zrealizuje vlastními silami pomocí dotace, nebo nabídne spolupráci investorovi, který již v sociálních službách pracuje. Jednalo v tomto směru i s několika firmami.

Podle Pavla Štindla mají ale soukromé subjekty své vlastní zájmy, které není vždy úplně jednoduché sladit se zájmy města a občanů. „Uvidíme, jak se situace vyvine, ale nebráníme se do toho jít sami. Myslíme si, že základní povinností města je postarat se i o své seniory a o kvalitní sociální služby,“ konstatuje místostarosta Pavel Štindl.