Peníze zaplatíme, ale než se rozhodneme někoho potrestat, necháme si zhotovit právní rozbor celé situace. Takový je vzkaz vedení Českého Krumlova po středečním zasedání zastupitelstva k rozsudkům, které určily, že dva propuštění úředníci se nedopustili žádných pochybení a byli v průběhu roku 2009 propuštěni neprávem.

Jak už jsme informovali (Čk Deník 16. prosince 2010), okresní a poté i krajský odvolací soud se zastaly dvou dnes už bývalých zaměstnanců českokrumlovského městského úřadu a město nyní musí zaplatit ve formě náhrady ušlého platu včetně odvodů, úroků z prodlení a dalších položek částku přesahující osm set tisíc korun.

To není malá částka a logicky se nabízí otázka, kdo za tento problém nese na městském úřadě zodpovědnost? Nynější vedení města tento problém zdědilo z předchozího volebního období, ale peníze a řešení se musí najít teď.

To ostatně zaznělo i v doporučení finančního výboru města zastupitelům. Ten navrhuje jak vypracování nezávislého odborného posudku v záležitosti dvou výpovědí a rozsudků soudů, ale i vyvození osobní odpovědnosti za škody vzniklé městu Český Krumlov.

Následujícím jeho doporučením bylo zastavit kroky ve vývoji obou kauz, aby nedošlo k dalším finančním ztrátám města. V návrhu, který přečetl Lumír Luštický (TOP 09), ale také zazněl i požadavek přesného termínu, do kterého by se věc měla vyřešit a viníci určit.

Konkrétním termínem a uvedeným závazkem ale už zastupitelstvo odmítlo radní zaúkolovat a usnesení v takovém znění odmítlo schválit.

„Já jsem proti jakémukoliv honu na čarodějnice. Když řídíte podnik o sto šedesáti lidech, je to riziko a může se stát, že někdo udělá chybu a například špatně napíše výpověď,“ odůvodnil svůj postoj například předseda kontrolního výboru Stanislav Trnka (KSČM).

Přesto je jasné, že se jak kontrolní výbor, tak radní budou rozborem chyb, které vedly jak k propuštění úředníků, tak i k soudům věnovat dál. Zatím ale tedy není jasné, kdy bude znám výsledek.

„Rozsudkem soudu byly stanoveny určité částky, které zaplatíme, protože musíme dostát svým závazkům, ale ani já, ani rada s touto situací nejsme spokojeni a budeme se tímto problémem zabývat,“ uvedl k situaci starosta Dalibor Carda.

Rada města se podle jeho slov rozhodla zajistit si právní rozbor a rozhodne až na základě jeho výsledku. „Máme obavu, abychom neudělali stejné chyby, kdybychom teď překotně bez nějakých hlubších rozborů začali určovat, kdo za co může a co se tady stalo,“ doplnil starosta.

Podstatné je ale i to, že ani politici, ani vedení úřadu zatím nijak nezareagovali na zcela obyčejnou lidskou součást problémů. „Myslím, že by bylo namístě, kdybychom se třeba těmto zaměstnancům omluvili,“ řekl na konec debaty zastupitelů jeden z nich, Jan Vozábal (ODS).

Ale ani náznak či příslib něčeho takového na zasedání zastupitelstva zatím nezazněl.

Zatím se jedná o výsledky soudních sporů se dvěma propuštěnými úředníky. Jeden dostal výpověď na základě zmatečných situací kolem výběrového řízení na opravu Lazebnického mostu.

V tuto chvíli vede město ještě nejméně jeden podobný soudní spor se zaměstnancem, kde se dá předpokládat, že opět prohraje. A podle některých indicií nejspíše další žaloby podobného charakteru v dohledné době přibydou.