Soudce na třetím jednání shrnul, o co ve sporu jde: Přední Výtoň se po Spolku přátel Vítkova hrádku, který měl hrad v pronájmu od roku 1998 a k 30. dubnu loňského roku mu obec vypověděla nájemní smlouvu, domáhá vyklízení hradu. Jde o dřevěné konstrukce, které patří spolku: zejména dřevěnou plošina se schodištěm, dále zastřešené pódium, šenk nebo kastelánku.

Na snímku předseda Spolku přátel Vítkova hrádku Miroslav Kovačičín (uprostřed), Renata Kolářová, členka představenstva spolku, a právní zástupce spolku František Vavroch.
Bitva o Vítkův hrádek pokračuje. Znesvářené strany se potkaly u soudu

Spolek se bránil tím, že hrad vyklidit nemůže kvůli elektrickým zařízením a drátům, které jsou na dřevěných konstrukcích, protože by tím ohrozili bezpečnost pracovníků, a hlavně si stěžoval na neochotu obce spolupracovat.

Právník spolku František Vavroch u soudu zopakoval to, co tvrdí od počátku sporu. „Jde o mobiliář čili vnitřní vybavení hrádku a my nemáme od 8. září 2023 žádný problém s jeho vyklizením,“ prohlásil. „Nechápu, proč po nás chtějí vyklizení, když nám odmítají vydat klíče. Vlámat se do hradu asi těžko můžeme, u vyklizení se vyžaduje minimální součinnost. Neznáme způsob, jak vyklizení provézt, aniž bychom porušili práva vlastníka.“

VIDEO: Soudce vyrazil na konci února na Vítkův hrádek na místní šetření

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Na konstrukci jsou podle spolku umístěna elektronická zařízení pod proudem, která brání tomu, aby spolek mohl hrad vyklidit. „I na místním šetření se ukázalo, že v objektu je stále zařízení IZS, a dovolím si tvrdit, že jenom blázen by začal vyklízet, aniž by se dopustil zásahu do obecně prospěšného zařízení,“ vysvětlil František Vavroch.

Soud to ale vidí jinak. V pátek 15. března nařídil vyklizení Vítkova hrádku do měsíce od právní moci rozsudku. „Hrad měl spolek v nájmu od 1998, tři nájemní smlouvy, ta byla vypovězena k 30. 4. 2023, což spolek nerozporoval, byť se s důvody neztotožnil, ale nájem by skončil tak jako tak do konce roku, neviděl prostor pro další dohodu s obcí,“ uvedl soudce Petr Závadský v odůvodnění rozsudku. „Co se obrany žalované strany o elektrických zařízeních týká, soud shledal, že nemovitost je možno vyklidit za současného stavu. Zařízení IZS je kryto dřevěným bedněním mezi šenkem a kastelánkou a stojí na dlažbě u stěny. Konstrukce nad ním není natolik náročná na vyklizení, jako to bude u vyklizení vyhlídkové plošiny.“

Z Frymburka budou přírodní léčebné lázně. Léčit se tam bude rašelinou z ložiska Blatná. Ilustrační foto.
Lázně Třeboň budou mít konkurenci. Ve Frymburku u Lipna se bude léčit rašelinou

Při místním šetření zjistil, že ze zařízení IZS vedou dva dráty do dalších zařízení, zejména do anténního zařízení. „Ty ale vedou mezi kamennou stěnou a podlahou a podle názoru soudu nebrání mechanickému rozebrání vyhlídkové plošiny, která se bude rozebírat směrem do nádvoří, ne do stěny.“

Ani ostatní zařízení podle soudu nezasahují do konstrukcí a jsou navíc kryta zděným výklenkem. „Co se antény na vrchu hradu týká, soud zjistil, že je kotvena do zdiva hradu a elektrické vedení je vedeno po vnější straně hradu, ani z tohoto pohledu tak nenašel překážku vyklizení.“

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Vyjádřil se i k nedostatku součinnosti ze strany obce a k riziku, které by mělo hrozit kvůli elektrickým zařízení. „Tato otázka byla otevřena i na místním šetření, spolek na něm měl možnost si hrad prohlédnout. Chtěl, aby byla elektrická zařízení odstraněna. Soud má za to, že takovéto podmiňování není na místě, protože vyklidit hrad jde i s nimi. Tuto námitku soud neakceptuje,“ zdůvodnil soudce. „Co se drátů v objektu kastelánky týká, soud shledal, že nejsou napojené na elektrickou síť, je z ní vyveden drát, který je smotán na konstrukci. Dráty ani nejsou napojené na síť a podle náhledu soudu je možné kastelánku rozebrat a dráty ponechat na místě. Rozebrání konstrukcí tedy nic nebrání, podle náhledu soudu tam být nemají a spolek je povinen je vyklidit.“

Pokud jde o náhradu nákladů řízení, spolek je povinen je Přední Výtoni nahradit, přesná částka bude vyčíslena v písemném vyhotovení rozsudku. Obě strany se mohou odvolat do 15 dnů od jeho doručení.

Vnitřek hrad zůstane dál zavřený

„Označil bych to spíše za politické vítězství. Obávám se, že na to spolek nesáhne ani po nabytí právní moci rozsudku. Počítám, že budu muset najít nějakou právní cestu, abychom hrad mohli na vlastní náklady vyklidit my sami a mohli se konečně pustit do stavby nové plošiny, protože ta současná už je opravdu životu nebezpečná. Nicméně mě potěšilo, že soud potvrdil, že jsme měli pravdu,“ řekl po vynesení rozsudku starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš.

Právník spolku František Vavrochu počká na doručení písemného vyhotovení rozsudku, na což má soud lhůtu 30 dnů. Až potom poběží patnáctidenní lhůta na případné odvolání. „Uvidíme, až si to přečtu. V podstatě nevím, jak bude vyřešený vstup do hradu, a nevím, jak je vyřešeno případné poškození zařízení IZS při demolici, kdo ponese odpovědnost. Ani pan soudce,“ poznamenal.