Trvale bydlet v historickém centru Českého Krumlova, místa zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO, města plného turistů, s sebou může přinášet a přináší různá omezení.

Místní v nevýhodě

Jedním z nejdiskutovanějších, ale také dlouhodobě prakticky neřešeným problémem je kromě jiného i vjezd osobních automobilů. Ten sice upravuje vyhláška města, ale její nedávná úprava z roku 2006 s sebou přinesla i kuriózní problém.

Zatímco podnikatelé vlastnící v centru nemovitost nebo provozovnu nemusí při své dopravní obsluze či vjezdu do města zaplatit nic, lidé, kteří zde trvale bydlí, za určitých podmínek ale ano.

„Pokud si přivezu například nákup svým vlastním autem, nebo mi jej přiveze syn vlastním autem, za povolenku k vjezdu neplatíme,“ postěžovala si například paní Pavla Wunschová.

„Ale když mi nákup přiveze dcera, která na sebe auto napsané nemá, nebo kdokoliv jiný, pak už musíme za jeden vjezd zaplatit dvacet korun,“ dodala.

Nespokojení jsou v tuto chvíli hlavně lidé důchodového věku, kteří v centru bydlí, ale nemají svůj vlastní vůz nebo někoho z rodiny, na koho je možné získat povolenku zdarma či ani nikoho jiného z rodiny.

Jen dvacetikoruna?

Banální problém, zdá se. Ovšem většina obchodů se v Českém Krumlově začíná situovat do domoradické obchodní zóny. Pěšky je to pro důchodce nemyslitelná vzdálenost. „A pokud bych dejme tomu v supermarketu na kraji města potkala někoho i třeba jen známého, kdo mi nabídne odvoz do centra? Pak opět zaplatím za to, že si mohu dovézt nákup do vlastního domu,“ shrnula Pavla Wunschová.

Podle ní i dalších zhruba dvaceti lidí v podobné situaci se jedná o jasnou diskriminaci. Takové drobné poplatky totiž mohou dát ročně dohromady částku i několika tisíc.

A to se zdaleka nejedná pouze o dovoz nákupů, ale i cesty k lékaři a podobně.

Příloha číslo šest k městské vyhlášce, která určuje pravidla pro vydávání povolení k vjezdu vozidel do pěší zóny Českého Krumlova, tedy de facto do podstatné části historického centra, mimo jiné praví:

„Do pěší zóny nebo její části může být povolen vjezd v libovolné době vozidlům označeným zelenou povolenkou patřícím fyzickým osobám majícím trvalý pobyt v pěší zóně a osobám jim blízkým. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké…“

Také toto je podle uvedené skupiny místní lidí diskriminační záležitost. Proč by mělo město určovat, kdo vás smí nebo nesmí přivézt domů a kdo by tedy za to měl či neměl platit?

„Obešla jsem lidi, kteří tu žijí a jsou v podobné situaci jako já,“ doplňuje Wunschová s tím, že se společně obrátili písemně na radu města. „To bylo v srpnu loňského roku. Dodnes nám nikdo neodpověděl,“ dodala.

Rozbor nezávislého právníka říká, že podle zákona o místních poplatcích poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti.

Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.

Zákon říká: Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.

Strážníci souhlasí

„Myslím, že stížnost paní Wunschové, která tady zastupuje asi dvacet lidí žijících v centru města, je oprávněná,“ ohodnotil velitel českokrumlovských strážníků Jan Šítal.

„Také bych to bral jako určitou formu diskriminace. Platit dalších dvacet korun za to, že mi někdo přiveze nákup, je v principu špatně. Ale vyhláška je postavena špatně. Podle mne vypadla jedna věta: Trvale bydlící obyvatelé neplatí za povolení ke vjezdu,“ dodal velitel.

Tímto jednoduchým řešením by se podle něj dal problém napravit. Trvale bydlících lidí je v historickém centru Českého Krumlova už tak málo, že je potřeba si jich vážit.

Další věcí je systémové řešení, tedy nejen vyhláška, ale i technické zabezpečení vjezdu jako takového. „Jde o to, zdali zastupitelstvo přijme projekt určité optimalizace vjezdu. Mělo by to být tak, že se u vjezdu instalují buď závory, nebo zajíždějící kolíky a bude konkrétně jasné, kdo do města může a kdo ne.

Ideální řešení se jeví skrze čipové karty, kdy si bydlící nebo vlastník nemovitosti sám otevře vjezd do centra a zdali pojede vlastním, nebo cizím autem už není v tuto chvíli důležité.“

Samotným strážníkům by takové či podobné řešení přineslo velkou výhodu. „Především by nám to uvolnilo ruce pro jinou práci,“ říká Šítal. „Všichni víme, jak to vypadá teď. I když jsou tu značky a pěší zóna, vjíždí sem kde kdo a to i po desáté hodině dopolední, kdy oficiálně končí možnost vjezdu pro zásobování prodejen.

Prioritou naší práce by neměla být pouze doprava, ale zajištění celkové bezpečnosti na území celého města. Pokud bychom se už tolik nemuseli zabývat kontrolami těch, kteří denně do města jezdí i mimo povolené časy, pak bychom měli volnější kapacity pro další části města.“

Politici: nebyla vůle

„Nechali jsme si zpracovat projekt od odborníků a chystáme takzvanou Optimalizaci provozu v historickém centru Českého Krumlova a v pěší zóně,“ okomentovala současnou situaci místostarostka Jitka Zikmundová.

Optimalizace by teoreticky mohla přinést závory nebo čipový systém. „Není jednoduché tuto situaci vyřešit. Tato skupina občanů má na možnost vjezdu právo, žijí tady a je dobře, že tady žijí. Ale je to jedna skupina lidí. Pak jsou tady další a nikdy plně neuspokojíte všechny,“ dodala s tím, že dosavadní jednání na příslušných městských komisích se vždy z nějaké zájmové skupiny lidí setkala s mohutným odporem ke změnám.

Proč se ale doposud prakticky za dvě desetiletí nevyřešila tato situace k plnému uspokojení? Nebyla snad politická vůle? „To se musíte zeptat lidí, kteří tady seděli před námi,“ okomentoval starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. Sám se podle svých slov k vyřešení kloní i například podle systému partnerského města, italského San Gimignana, kde podobná technologie funguje už několik let velice úspěšně.

Až zpracovaná studie prý ukáže konečná čísla a fakta

Jak už Českokrumlovský deník několikrát informoval, systém dopravního zásobování a osobní dopravy v kombinaci s ulicemi plnými lidí vadí zvláště během hlavní turistické sezony v Českém Krumlově místním, pěším, ale i samotným řidičům.

Současné vedení radnice se k myšlence různých omezení, závor, čipových systému a podobných záležitostí několikrát vrátilo, ale vzhledem k tomu, že za rok jsou volby, i sám starosta Luboš Jedlička přiznává, že velice pravděpodobně se bude muset tato problematika řešit až v dalším volebním období.

Přesto se nyní konečně zadává zpracování studie. Ta by měla ukázat především cenu a technické parametry.

Podle tajemníka městského úřadu Jindřicha Fadrhonce bude ale také nutné určitý statistický průzkum skutečného množství aut vjíždějících do centra.

Pokud by se měly vzít opravdu odpovídající údaje, bude nutné takové měření provést během turistické sezony nebo v období rušnějším ulicím velmi blízkému.

„Bude nutné také započítat občany, kteří mají právo vjezdu do centra, dovoz klientů na ubytování v penzionech a hotelích, jednotky integrovaného záchranného systému a podobně,“ doplnil Fadrhonc. Podle něj může také studie ukázat skutečný počet vozů, kterým by se vjezd do města zakázal.

Městský úřad také v současné době projednává stížnost paní Wunschové a dalších občanů a podle sdělení Jindřicha Fadrhonce je pověřeno právní oddělení městského úřadu úkolem zjistit, zdali je či není vyhláška v rozporu se zákonem.

V případě, že by tomu tak bylo, bude nutné iniciovat vznik vyhlášky nové, nebo její opravu. To už bude záležet na zastupitelích.

O hluku a odvaze

Vzhledem k tomu, že redakce Českokrumlovského deníku má okna nad hlavní příjezdovou trasou do centra města, nad Latránem, pak si užíváme turistického i motoristického ruchu celý rok takzvaně z první ruky. Až si kolikrát říkám, zdali je pod okny opravdu pěší zóna? Podle čilého provozu to tak velmi často nevypadá.

Strážníky vidím kontrolovat nepoctivé řidiče velice často, mohu to dosvědčit. A oni sami se mi občas pochlubí zážitky, které při akci mívají. Zrovna, tuším, minulý týden, zastavili jednoho starostu jedné od Krumlova nepříliš vzdálené obce, jak si to šine autem na zámek bez povolenky se slovy: „Já jsem starosta, já jedu na jednání a povolení nepotřebuji.“

Nejmenuji a nebyl jsem u toho, ale zato vím, že někteří další nepoctivci zaplatí měsíčně i šest tisíc na pokutách za neoprávněný vjezd do centra Českého Krumlova.