Důvodem správní žaloby podané na začátku května byla nespokojenost obce s chystaným koridorem Šumavských elektrických drah. O několik dní později krajští úředníci obci zrušili územní plán. Náhoda nebo shoda okolností?


Irena Pekárková, starostka Černé v Pošumaví tento postup vnímá jako schválnost. A není jediná. Pocit odvetné rány za žalobu tu má více lidí.


Daniela Řežábková, vedoucí oddělení územního plánování krajského úřadu, zas míní, že v územním plánu měla obec takové chyby, které není možné z hlediska stavebního zákona akceptovat.


Začala tedy mezi Černou a krajem válka, nebo se jedná skutečně jen o náhodu?
Stojí tu tvrzení proti tvrzení.


Podle sdělení Daniely Řežábkové, vedoucí  oddělení územního plánování, dostal krajský úřad před koncem loňského roku podnět k přezkoumání územního plánu Černé v Pošumaví. Autorka podnětu, údajně majitelka jedné z chat v Černé, si stěžovala, že jí obec nevyhověla 
v námitce proti územnímu plánu z roku 2009.  „V rámci přezkumného řízení jsme zjistili, že územní plán byl skutečně vydán v rozporu se zákonem, proto jsme ho zrušili. Nic jiného nám ze zákona nezbývá," konstatovala Daniela Řežábková.


Soupis důvodů a připomínek je dlouhý. Pro ilustraci by mohly stačit tyto:


Při společném projednávání územního plánu nebyly obeslány všechny sousední obce ani dotčené orgány, nebylo v něm respektováno stanovisko krajské hygienické stanice ani Národního parku a CHKO Šumava.  Obec v plánu vypustila po stanovisku krajského úřadu koridor pro plynovod. Dále pak nebyly vyhodnoceny všechny připomínky k němu, rozhodnutí o námitkách jsou podle zjištění úředníků krajského úřadu zmatečná nebo dokonce nepravdivá. „Například u jedné námitky je zde uvedeno: vyhovuje se, ale ve skutečnosti námitce vyhověno nebylo. Což se stalo například i v případě osoby, která podnět na zrušení plánu podala," uvedla další z důvodů Daniela Řežábková.

To, že někteří lidé mohou situaci brát jako vyřizování si účtů mezi krajským úřadem a Černou v Pošumaví Daniela Řežábková odmítla. „Není to záležitost politická, pan hejtman o ní ani neví. Je to čistě a jen postup úřední, který by nastal i kdyby obec postupovala kvůli Šumavským elektrickým drahám vstřícně."

„Přemýšlíme o tom, že se proti zrušení plánu odvoláme, byť se v odůvodnění uvádí, že se odvolat nemůžeme, protože nejsme účastníkem řízení," řekla starostka Černé v Pošumaví.