„Po této kampani se na nás obracejí desítky lidí se zbytečnými obavami, zda nedošlo k nějakému znehodnocení kvality vody,“ uvedla mluvčí VAK Jižní Čechy Renáta Kollarczyková.

Doplnila, že obavy jsou zejména v případě bytů v panelácích a centrech měst, kde lidé čerpají vodu z centrálního veřejného vodovodu, zbytečné.

„Pitná voda dodávaná do veřejného vodovodního řadu je testována tisíci laboratorními rozbory jak u zdrojů, tak na koncových odběrných místech,“ ujistil i vedoucí oddělení rozvoje VAK JČ Jan Jindra.

V případě pochybností o kvalitě vody ve veřejné síti mohou zájemci získat podrobné informace prostřednictvím e–mailové adresy kvalitavody@vakjc.cz.