Černá v Pošumaví
Bez závažných problémů. Jen voda, která napršela, se místy prosákla do sklepů. Částečně byly poničeny nezpevněné komunikace.

Horní Dvořiště
Obec nebyla povodní zasažena vůbec. Jediný problém tu ve zhruba pěti objektech způsobila povrchová nebo spodní voda.

Chlumec
Chlumec nebyl vodou nijak postižen. Voda byla jen v některých sklepích.

Lipno nad Vltavou
Bez větších problémů. Pouze drobnosti způsobené povrchovou vodou – zatopené sklepy a drobně narušené místní komunikace.

Mirkovice
Mirkovice nebyly povodněmi zasaženy vůbec, kromě drobných zaplavení sklepů povrchovou vodou a místy vyplavených nezpevněných komunikací.

Netřebice
Obci Netřebice se povodeň díky její poloze na kopci vyhnula. Jediným náznakem povodně zde bylo pár sklepů zaplavených povrchovou vodou.

Zdroj: www.ckrumlov.cz