Největší letové úsilí je plánováno v pracovních dnech od 2. září do 13. září v čase od 9.00 do 23.00 hodin. Ve dnech pracovního klidu může dojít k přeletům letecké techniky mezi operačními prostory. Lety v nočních hodinách budou omezeny na minimum. V dopise se dále píše, že cvičení povede k nárůstu počtu letů, pohybu pozemní techniky a osob, ale že ze strany řídícího štábu budou podniknuty všechny kroky k tomu, aby případný negativní dopad na obyvatelstvo byl co nejmenší.

Bližší informace o cvičení budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.1znamest.army.cz a na facebooku.