Několik desítek let jsou obyvateli Vojenského újezdu Boletice. V roce 2015 už z nich ale budou „civilové“. Přes tři sta lidí žijících na tomto armádním území bude mít zřejmě v občanském průkazu jako trvalé bydliště název některého ze zdejších sídelních útvarů. Ty se totiž mají stát civilními obcemi.

Ministr obrany Alexandr Vondra v pátek v Olšině nedaleko Horní Plané představil plán na redukci pěti českých vojenských újezdů. Ten se dotkne právě i Boletic. Území tohoto výcvikového prostoru by se podle návrhu ministerstva, který po dopracování projedná vláda, mělo zmenšit o 12 procent.

„Z újezdu chceme vyčlenit hlavně území v jeho jižní části, kde je většina sídelních útvarů. Tato část újezdu navíc není tolik využívána pro armádní výcvik,“ řekl Alexandr Vondra. Doplnil, že status „civilní“ by měla získat i dvě malá území na severu újezdu, konkrétně sídelní útvary Třebovice a Křišťanov.

Plánovaná redukce území újezdu však podle představitelů armády neznamená, že by vojáci boletický prostor přestali pro výcvik využívat. „Naopak, protože má zaniknout vojenský újezd v Brdech, boletický prostor plánujeme využívat také například pro výcvik letectva,“ sdělil Miroslav Žižka, první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR.

Četnost výcviků v Boleticích se však podle ujištění Miroslava Žižky nezvýší nijak dramaticky. „Rovnoměrně budeme využívat i další tři vojenské újezdy, které na území České republiky zbudou,“ zmínil.

Plánovaná redukce území vojenských prostorů má podle Alexandra Vondry dva důvody. „Celková rozloha újezdů je vzhledem k velikosti české armády neúměrně veliká, a to i v porovnání se sousedními státy. Navíc tím, že vyčleníme sídelní útvary z vojenských prostorů, získají více než dva tisíce obyvatel újezdů stejná práva a povinnosti jako ostatní občané České republiky,“ sdělil ministr.

Doplnil, že boletický vojenský újezd je z pohledu armády v rámci republiky unikátní. „Žádný jiný prostor v Česku nám totiž neumožňuje výcvik vojáků v horských podmínkách,“ vysvětlil Alexandr Vondra.

Starostové obcí sousedících s boletickým újezdem jsou ministerskému plánu vesměs nakloněni. „Pro Horní Planou by to byl jednoznačný přínos. Vždyť dnešní 1,5kilometrový koridor pro život obyvatel města a turistů se rozšíří na další významnou část kdysi uzavřeného vojenského prostoru. V duchu držím palce, aby se rok 2015 coby termín uskutečnění tohoto záměru podařil,“ řekl starosta Horní Plané Jiří Hůlka.