Pracovníci vojenského újezdu se v uplynulých letech snažili turistům maximálně vyjít vstříc, aby jim umožnili zavítat do dlouho pro nepovolené osoby uzavřených míst v krásné krajině a zachovalé přírodě. Díky tomu vznikly turistické trasy v okrajových částech vojenského prostoru, z nichž nejvyužívanější je naučná stezka na Knížecí stolec. Nicméně vzhledem k tristní neukázněnosti některých návštěvníků a narůstajícímu tlaku na využití výcvikového prostoru jednotkami různých armád a složek integrovaného záchranného systému byla situace dále neudržitelná.

„Omezování vstupu začalo nejvíc v letošním roce,“ řekl podplukovník Marián Varga, přednosta Újezdního úřadu Boletice. „Podle plánu měl být újezd z důvodu ostrých střeleb uzavřen po devět víkendů, ale nakonec jsme nechali poslední tři víkendy v listopadu veřejnosti, aby mohla ještě využít podzimního počasí. Ukázalo se totiž, že systém uzavřít vždy aktuálně jednotlivé víkendy, kdy jsme o tom včas dopředu informovali veřejnost všemi cestami, nefunguje. Lidé totiž mají vědomí, že je boletický prostor v sobotu a neděli otevřený, zafixované tak hluboko, že aktuální informace nečtou.“

Navzdory závorám a vojenským hlídkám vnikali do prostoru, kde se odehrával výcvik. Například o jednom z víkendů vojenská policie v sobotu na stezce nachytala 42 lidí, v neděli dopoledne 35. „To znamená v cílové ploše střelnice,“ upřesnil Marián Varga. „Přitom mnozí z těch lidí jsou nepříjemní a nadávají, vůbec jim nedochází, že jim ta policie zachránila život.“

Hroby známých osobností na hřbitově v Českém Krumlově.
Zastavte se na chvilku v Krumlově i u hrobů známých osobností. Třeba Petra Muka

Na jaře navíc Klub českých turistů oznámil, že na udržování a obnovu značení turistických tras nemá dostatek prostředků ani sil. Vojenský újezd dlouho řešil s dotčenými orgány včetně Jihočeského kraje, jak situaci vyřešit a bezpečnost turistů zajistit.

Výsledkem je, že přednosta Újezdního úřadu vydal nové Nařízení ke stanovení bezpečnostních a režimových opatření, které od 1.1. 2023 trvale omezuje vstup turistů do vojenského újezdu. Budou platit tato omezení: Na nejvíce využívanou trasu č. 7 Záhvozdí – rozhledna Knížecí stolec – Zázhvozdí bude vstup povolen pouze ve státní svátky a pak o víkendech v červenci a srpnu vždy od 6 do 22 hodin. Ostatní, sporadicky využívané a špatně značené turistické trasy jsou zrušeny.

„Ano, zůstala pouze trasa na Knížecí stolec,“ přitakal Marián Varga, ale upozornil, „Ta je přístupná pouze o státních svátcích, pozor, ne církevních, a víkendech v červenci a srpnu. Vše je na webu i na mapách.cz na turistickém portálu, dostala to všechna infocentra, navíc přímo na vstupu na trase bude od Nového roku velká informační turistická tabule.“ Pro připomínku, církevními svátky jsou Vánoce a Velikonoce, ale Velký pátek je státní svátek.

Radnice na historickém českokrumlovském náměstí.
Z krumlovské radnice zmizela ukrajinská vlajka. Nové vedení ji nevrátí

Celá stezka na Knížecí stolec je nově přeznačená. Všude jsou na dohled od sebe umístěné plechové stacionární značky s piktogramem dospělého s dítětem a na každé křižovatce rozcestník. „Žádný turista tam nemůže zabloudit,“ dodal podplukovník. „Je to čistě pěší stezka, žádná kola, žádná auta. Na plechových značkách s piktogramem je z jedné strany nápis Knížecí stolec a ze druhé strany Záhvozdí. Takže turista vidí směr z jedné i druhé strany.“ Stručně shrnuto tedy platí, že Vojenský újezd Boletice je od nového roku pro turisty uzavřen, kromě konkrétně vyjmenovaných dnů, kdy se mohou podívat na Knížecí stolec. Informace turisté najdou na webových stránkách vojenského újezdu, také na mapy.cz v piktogramech si snadno vyjedou všechny termíny, kdy je otevřeno.

Vyšší požadavky na cvičení v boletickém vojenském újezdu odstartovala protipandemická opatření, která výcvikům bránila. „Prostor bylo třeba najít zejména pro jednotky aktivních záloh, jejichž výcvik trvá vždy celý týden včetně víkendů,“ řekl Marián Varga. „Vše navíc zhoršila současná vojensko-politická situace, kdy se mnohé zpřísnilo a požadavky na výcvik se ještě vystupňovaly.“