„A ještě ve čtvrtek je tým zkušených lidí, který organizuje vedoucí odboru vnitřních věcí Soňa Šindelářová, vkládal do obálek."

V pátek už byly obálky obsahující sloupce jmen kandidátů na poště, takže obyvatelé Kaplice dnes již z větší části volební lístky mají a mohou si je v klidu pročítat a přemýšlet, jak se k předčasným volbám do Parlamentu ČR postaví. Pokud je někdo ani do čtvrtka neobdrží, nemusí se děsit. Stačí na to úředníky upozornit a vyzvednout si lístky u nich, nebo mu je vydají až přímo ve volební místnosti. Pokud bude jeho jméno zahrnuto v seznamu voličů.

Úředníci z Kaplice lístky nevydávají jen svým občanům, ale také ostatním obcím ve svém správním obvodu. Jako třeba obci Malonty, kde vkládali lístky do jednotlivých obálek včera. „V pondělí ráno je naši pracovníci přivezli 
z Kaplice a teď je ženy kompletují," řekl místostarosta Malont Mojmír Vrzal.

Dnes a ve středu je budou po obci a okolních osadách roznášet  externisté. „Využijeme pro to lidi, kteří roznášejí letáky. Bude to za stejné peníze, kolik bychom dali poště, a místní si tak přivydělají," poznamenal Mojmír Vrzal.  Malontští se navíc snaží minimalizovat náklady tím, že lístky pro jednu rodinu s více voliči dávají do jedné obálky. „Takže  máme na roznos zhruba čtyři sta obálek," doplnil místostarosta.

Pracovníci krumlovského úřadu zatím stíhají, ale mají toho opravdu hodně. Do Českého Krumlova připutovaly hlasovací lístky minulý čtvrtek v jedenáct hodin dopoledne. „S distribucí se začalo okamžitě a jednotlivé obce si pro lístky začaly dojíždět hned v poledne téhož dne," doplnila včera Blanka Fenigbauerová z odboru vnitřních věcí v Českém Krumlově. Pak už záleží na tom, jak si která obec distribuci hlasovacích lístků zařídí. Buď to dělají sami členové volebních komisí, nebo se roznos zadá třeba poště.