Volební komise uznala výsledky voleb a nyní běží desetidenní lhůta, během níž mají možnost voliči nebo tamní politická sdružení podat ke krajskému soudu případnou stížnost.

Obecní úřad tedy dál řeší jen záležitosti nezbytně nutné 
a ostatní se zatím hromadí. Pověřené starostce Regině Houškové, jejíž Sdružení nezávislých kandidátů I. třetí volby vyhrálo, nezbývá než čekat do pátku, jestli volby nabudou platnosti. Pokud se tak stane, teprve poté začne podnikat kroky ke svolání řádného zastupitelstva.

Jenomže v této chvíli nikdo neví, jestli se toho Výtoňští konečně dočkají. „Po vsi se proslýchá leccos," řekl Pavel Zvonař z SNK pro PŘEDNÍ VÝTOŇ, jež získalo ve volbách jeden mandát. „Čekáme, zda budou volby platné. Je domluva, že se lídři všech čtyř uskupení před ustavující schůzí setkají. Chceme, aby 
v obci zavládl klid. Ze zvolených členů zastupitelstva nevím o nikom, že by chtěl volby napadnout. Může to ale udělat někdo úplně jiný."

Podobně smýšlí i Adalbert Stoiber z SNK „Lipno", jež získalo dva mandáty. „Chceme se setkat nejprve se sdružením starostky a zkusit se s nimi domluvit. Pokud se vzájemně dohodneme, rádi bychom uskutečnili setkání všech sedmi zvolených zastupitelů, kde bychom prodiskutovali další postup, aby to nešlo pořád dokola a začali jsme fungovat. Ovšem nevím, jak to dopadne. Jisté je jedno – naše sdružení volby určitě nenapadne."