Nosných témat předvolebních programů politických stran a uskupení, které se ucházejí o přízeň velešínských voličů, je hned několik.

Plánovaná výstavba supermarketu na Sídlišti, rekonstrukce autobusového nádraží či náměstí J. V. Kamarýta, připravovaný projekt takzvaného vodního světa anebo pozastavená rekonstrukce objektu bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba kvůli problémům s evropskými dotacemi.

Došlo však i na tradiční témata, jakými jsou například bytová výstavba, rozšiřování počtu parkovacích míst na sídlištích nebo podpora kulturní, sportovní a spolkové činnosti. Komunální politici slibují ale i vybudování bytového domu pro seniory.

V souvislosti s chystanou výstavbou rychlostní komunikace R3, která město ponechá tak trochu stranou hlavního tahu z české metropole k hranicím s Rakouskem, se však nabízí ještě jedna otázka. Deník se proto lídrů stran a uskupení kandidujících ve Velešíně zeptal:

Jak chcete zajistit, aby se město nedostalo na okraj zájmu investorů a turistů například v souvislosti s připravovanou stavbou rychlostní komunikace R 3?

Jan Gregor, ČSSD

Růstu objemu domácích a zahraničních investic do rozvoje podnikání a zaměstnanosti i růstu počtu návštěvníků kraje, okresu a Velešína napomohou právě především velké infrastrukturní projekty: D 3 (R 3), mezinárodní letiště, IV. železniční koridor apod. Radnice může přispět např. zřízením fondu na výkup pozemků, získáním dodatečných unijních či státních financí, intenzivní spoluprací s agenturou CzechInvest či Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

František Ondrášek, KDU–ČSL

I přesto, že R 3 je zatím v nedohlednu, je nutné podporovat bydlení ve městě. Pro nové obyvatele musí být zajištěny pracovní příležitosti. Proto budu podporovat využití průmyslové zóny pro výstavbu objektů, které by tyto příležitosti poskytly. V žádném případě to nebude fotovoltaika! Turistický ruch ve Velešíně skončil výstavbou vodního díla Římov, proto je potřeba podporovat akce zájmových organizací, např. Společnosti přátel města Velešína, Chrámového sboru, KIC a sportovních klubů, které jsou schopny celostátně zviditelnit naše město.

Jan Štindl, KSČM

Zastupitelstvo obce musí i nadále přísně hospodařit s prostředky obce. Musí být připraveno využít vhodné programy EU, podporovat podnikatelskou činnost a případně rozvíjet vlastní, směřující ke zvýšení zaměstnanosti. Dále usilovat o vybudování supermarketu a sportovně rekreačního zařízení „Vodní svět“, připravit stavební parcely, dokončit úpravy bývalého kostela Filipa a Jakuba, zmodernizovat autobusové nádraží a náměstí…

Jiří Růžička, SNK pro rozvoj Velešína

Sázíme na turistický ruch. Velešín je strategicky na křižovatce regionů: Kaplicko – Budějovicko – Krumlovsko – Novohradsko. Vytvořením centra pro obce Pomalší a spojením turistických, cyklo a hypostezek by vznikla díky okolní přírodě ucelená atraktivní oblast. Cílem návštěvníků budou i hrady na Malši, obnovené tradiční kulturní akce i oživená koněspřežka. Je nutné podpořit všechny aktivity směřující do této oblasti. Vodítkem pro všechny strany by měl být schválený Strategický plán rozvoje města pro období 2009 – 2015.

Josef Klíma, SNK Velešín 2010 – 2014

Zvýšit atraktivitu města: na jedné straně stojí revitalizace bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba (stálé výstavy, putovní expozice či příležitostné kulturní akce), dům U Kantůrků, zřícenina hradu, digitální kino ap., na straně druhé vybudování ozdravného centra s koupáním a relaxací spolu s infrastrukturou, kterou budou využívat cykloturisté, pěší i motorizovaní návštěvníci. To vše ruku v ruce s prezentací kulturních, sportovních a dalších aktivit a možností na internetu a propagačních materiálech v součinnosti s podnikateli a organizátory akcí. Pro další investory připravujeme průmyslovou zónu za E 55. To a mnohé další máme v našem volebním programu.

Petr Troják, TOP 09

Velešín se musí ucházet o zájem investorů bez ohledu na plánovanou R 3. Je velice důležité vytvořit takové prostředí pro firmy a živnostníky, které je bude motivovat k výstavbě nových, či rozšiřování stávajících podniků v průmyslových zónách (ne fotovoltaické elektrárny). Tímto podpořit vznik nových pracovních míst. Pro turistiku je důležité budování cyklostezek a turistických tras v okolí Velešína. Nesmíme také zapomínat na obnovu památek a tradic.