Je to jedna ze dvou možností, jak v takové situaci odvolit. Tou druhou je platný cestovní pas. I tím je možné se prokázat.

„Potvrzení, které člověk dostane při ztrátě občanského průkazu, nebo při vypršení jeho platnosti, v žádném případě samotný občanský průkaz nenahrazuje," upozornila Blanka Fenigbauerová, referentka evidence obyvatel českokrumlovského městského úřadu. „Musí mít buď platný občanský průkaz, nebo platný cestovní pas. Nic mezi tím neexistuje," zdůraznila.

Na takzvanou měsíční občanku je třeba přinést dvě fotografie. „Tento občanský průkaz se nevyrábí v centrální tiskárně cenin, neprochází tedy standardní výrobou. Vyrobí ho pracovnice přímo na pracovišti občanských průkazů," uvedla Blanka Fenigbauerová. „Jednu fotografii je potřeba vlepit na žádost, druhou pak přímo na doklad. Ten je následně zalisován do fólie."

Jestliže máte ustřihnutý roh občanky, protože jste nahlásili změnu trvalého bydliště a musíte si proto zažádat o průkaz nový, podobné obstrukce vás nečekají. „Člověk jenom před komisí ve volební místnosti předloží občanský průkaz, ale i potvrzení o změně trvalého pobytu. Tím v podstatě dokládá svoji totožnost, státní občanství a trvalý pobyt. To znamená oprávněnost volit v tom daném okrsku," vysvětlila Blanka Fenigbauerová.

Otázkou pak je, jak se zachovat, pokud nejsem v době voleb v místě svého trvalého bydliště. Nezbývá nic jiného, než si zažádat o takzvaný volební průkaz. I v tomto případě byste ale měli chvátat. „Volič si pro něj musí zajít osobně, a to do středy do 16 hodin," upozorňuje Eva Gušlová z kaplického odboru vnitřních věcí. „Důležité je, že si pro něj musí zajít na místo, kde má trvalé bydliště a kde je zapsaný v seznamu. S tímto průkazem  pak může volit po celých jižních Čechách."