Volební lístky jsou v tuto chvíli v tiskárnách. Blíží se poslední pro veřejnost důležité termíny související s desátým a jedenáctým říjnem, tedy s komunálními volbami 2014.

Pojďme se na ně podívat pod drobnohledem, který může zajímat nejen voliče, ale i samotné kandidáty.
Co by se stalo, kdyby nyní z jakýchkoliv důvodů některý z navržených kandidátů do komunálních voleb kandidovat nemohl? Strany a jejich zmocněnci mají zákonnou možnost nejpozději 48 hodin před zahájením voleb kandidáta stáhnout nebo sami kandidáti mohou do té doby svoji kandidaturu sami stáhnout.

Podle Blanky Fenigbauerové z odboru vnitřních věcí českokrumlovského městského úřadu se ale tato informace musí dostat do patřičných volebních okrsků a voličům. Nejpozději tedy do čtrnácté hodiny odpolední dne osmého října tedy musí být v tomto ohledu rozhodnuto.

„Samozřejmě, že se tato informace zveřejňuje také přímo ve volební místnosti a pokud by takový kandidát dostal nějaké preferenční hlasy, nebere se na něj při sčítání ohled," doplnila Blanka Fenigbauerová.

Co z toho vyplývá? Pro voliče je tedy dobré nespoléhat na prvotní údaje uvedené jak na předvolebních materiálech jednotlivých stran nebo v médiích či dokonce na hlasovacích lístcích. Ty totiž mají voliči dostat do sedmého října.

Je dobré si tedy například u volební komise ověřit dotazem, zdali se nějaká z kandidátních listin v posledních dvou dnech před volbami na poslední chvíli nezměnila. Další důležitou informací především pro některé cizince je fakt, že pokud mají v České republice, potažmo v regionu, trvalý či přechodný pobyt, mohou také volit. „Je tím myšleno cizinci jakožto občané Evropské unie. Ti mají volební právo za předpokladu, že přijdou do osmého října požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud to neučiní, pak nebudou moci volit," shrnula Blanka Fenigbauerová s tím, že limitní čas toho dne je v tomto případě šestnáctá hodina. Tito občané Evropské unie mají tedy v případě voleb v České republice trochu jiné podmínky, než místní občané.

Cizinec je totiž veden ve svém stálém seznamu voličů podle svého původního místa trvalého bydliště.
Někteří cizinci tuto možnost nevyužijí, jiní ji vítají. Jako například Piero Gelsomino. Ten žije v Českém Krumlově od roku 1994. „Dlouho něco takového nebylo možné, ale už jsem tuto informaci zaslechl," potvrdil včera s tím, že zapsat se do dodatkového seznamu a volit určitě půjde.